Przejdź do stopki

Bezpłatne poradnictwo dla NGO

Bezpłatne poradnictwo dla NGO

Treść

Bezpłatne poradnictwo dla NGO

 

Celem projektu „Nowe FIO-nowe możliwości dla NGO-II” jest wzrost zaangażowania lokalnych organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli grup nieformalnych z gminy Krynicy-Zdroju w życie publiczne poprzez zapewnienie specjalistycznego wsparcia szkoleniowego i doradczego.

 

W ramach projektu zaplanowano m.in.

1. Prowadzenie punktu porad - w ramach którego zaproponowane jest doradztwo m.in. prawne, nt. możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych – wsparcie w wyszukiwaniu

źródeł finansowania, doradztwo księgowe, możliwości związane z rozwijaniem działalności odpłatnej i  gospodarczej w ramach NGO, zarządzanie organizacją itp.

3. Organizację wizyt studyjnych -  dających możliwość spotkania z doświadczonymi organizacjami, które odniosły sukces społeczny i finansowy, przyjrzenie się jak różne modelowe rozwiązania sprawdzają się w rzeczywistości.

3. Newsletter - garść przydatnych informacji z zakresu ogłaszanych konkursów dla organizacji na terenie gminy, powiatu, województwa, jak i tych centralnych, możliwości udziału w szkoleniach, zmieniających się przepisach, ofercie dla trzeciego sektora itp.  wraz z linkiem prowadzącym do pełnego źródła informacji.

 

Adresaci działań:

Przedstawiciele organizacji działających na terenie gminy Krynicy- Zdroju. Osoby reprezentujące stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, członkowie krynickiej Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Kryteria uczestnictwa:

a) miejsce siedziby organizacji - teren gminy Krynicy-Zdroju

b) wskazanie potrzeby udziału w projekcie i otrzymania wsparcia

c) ostatnie kryterium – organizacja, która nie brała udziału i nie otrzymała wsparcia w 2022 r. - zastosowane w przypadku nadmiaru osób chętnych.

 

Projekt sfinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030

 

Projekt realizowany od czerwca do grudnia 2023 r.