Przejdź do stopki

Konkurs Lokalne Ekopraktyki

Konkurs Lokalne Ekopraktyki

Treść

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) organizuje konkurs Lokalne Ekopraktyki, do
udziału w którym serdecznie zapraszamy lokalne społeczności. Chcemy docenić
najciekawsze inicjatywy ekologiczne, zrealizowane lokalnie w ciągu ostatniego roku. Mogą
to być m.in. sposoby na oszczędzanie energii i zasobów (np. zbieranie deszczówki;
różnorodne biologicznie ogródki; retencja wody; proekologiczne miejsce spotkań; wymiana
sąsiedzka; warsztaty ekologiczne; naprawy w duchu no-waste; niemarnowanie żywności,
niemarnowanie zasobów, itd.). Aby projekt mógł być zgłoszony do konkursu, w jego
przygotowanie powinno zostać zaangażowanych co najmniej 5 osób.

Konkurs skierowany jest do organizacji działających w gminach wiejskich i miejskowiejskich.
Jego uczestnikami mogą zostać np.: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże
Pożarne, Gminne Ośrodki Kultury, organizacje społeczne, towarzystwa regionalne i inne
organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, posiadające
wpis w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze, prowadzące działalność na
minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu.

Najciekawsze inicjatywy ekologiczne zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane w publikacji
MKiŚ. Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej
ministerstwa, pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/ekopraktyki.


Pokażmy, jak razem dbamy o środowisko w swoim najbliższym otoczeniu!

Departament Edukacji i Komunikacji
Ministerstwo Klimatu i Środowiska


Materiały

Regulamin konkursu Lokalne Ekopraktyki 2023

Formularz zgłoszeniowy