Przejdź do stopki

Zaproszenie do udziału w projekcie "Jestem seniorem działam z wigorem! Liderzy 60+"

Zaproszenie do udziału w projekcie

Treść

Zaproszenie seniorów w wieku 60+ do udziału w projekcie
„Jestem seniorem – działam z wigorem!” Lokalni Liderzy 60+
3.000 zł na inicjatywę społeczną grupy senioralnej

Fundacja Dzień Dobry, w okresie maj-grudzień 2023 realizuje projekt pt. „Jestem seniorem – działam z wigorem! Lokalni Liderzy 60+”, dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, którego celem jest włączenie seniorów w działania na rzecz społeczności lokalnych.

W ramach projektu 8-osobowe grupy zrealizują inicjatywę lokalną na rzecz wybranej przez siebie grupy np. dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych czy innych seniorów. Formuła i czas trwania jest dowolna (musi się mieścić w ramach czasowych: czerwiec – listopad 2023) - mogą to być spotkania, warsztaty, pikniki itp. Spośród nadesłanych zgłoszeń, wybranych zostanie 6 pomysłów na inicjatywę lokalną, z których każda otrzyma 3.000 zł na ich realizację.

Co m.in. czeka seniorów w projekcie:

 • już w czerwcu zaprosimy wybrane grupy na dwudniowy wyjazd szkoleniowo-motywacyjny, z warsztatami tematycznymi, gdzie wspólnie ustalimy m.in. szczegóły realizowanych inicjatyw,
 • będzie okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy grupami uczestniczącymi w projekcie, w trakcie wyjazdowych spotkań – wzajemnych wizyt studyjnych, 
 • uczestników zaprosimy też na jednodniowe, wyjazdowe spotkanie podsumowujące.
 • przygotujemy, kampanię edukacyjno-informacyjną, ukazującą aktywność seniorów, a na zakończenie projektu wydamy kalendarz promocyjny.

Zapewniamy:

 • finansowanie inicjatywy w wysokości 3.000 zł
 • wsparcie ze strony Fundacji przez cały okres realizacji inicjatywy – poprzez dedykowanego opiekuna, który będzie wspierał grupę senioralną w prowadzonych działaniach,
 • przejazd i wyżywienie podczas wyjazdowych, wymiennych spotkań pomiędzy grupami oraz spotkania podsumowującego,
 • nocleg, transport, wyżywienie, trenerów i materiały dydaktyczne podczas wyjazdu szkoleniowomotywacyjnego.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy:

 • zebrać grupę 8 osób w wieku 60+ zamieszkującą na terenie powiatu nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego lub nowotarskiego (z wyjątkiem mieszkańców miast: Grybów, Gorlice, Limanowa, Mszana Dolna i Nowy Targ)
 • zapoznać się z Regulaminem konkursu
 • złożyć wypełniony Formularz Zgłoszeniowy z proponowaną przez grupę inicjatywą: osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej (liczy się data wpływu) na adres:

Fundacja Dzień Dobry, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Fundacji: www.fundacjadziendobry.pl  zakładka „Projekty” - „Jestem seniorem działam z wigorem! Lokalni Liderzy 60+”

Na zgłoszenia czekamy do 31 maja 2023 r. ! Wyniki rekrutacji już 2 czerwca 2023r.
UDZIAŁ WE WSZYSTKICH WYDARZENIACH W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!
W razie pytań – zachęcamy do kontaktu – telefon: 18 44 11 994 (pon. – pt., godz. 8.00 – 16.00)