Informujemy, że w w dniu 7 kwietnia 2023 r. (Wielki Piątek) Urząd Miejski będzie czynny do godziny 13:00

Przejdź do stopki

Informacja o możliwości składania ofert na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze kultury

Informacja o możliwości składania ofert na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze kultury

Treść

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju informuje, że w budżecie Gminy Krynicy-Zdroju na 2023 rok zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 75 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne w obszarze kultury na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812).

Oferty należy składać do 15 kwietnia 2023 r. w kancelarii Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7 pok. nr 11.

Zadania publiczne powinny być zaprojektowanie i realizowane przez oferentów w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nich osób ze specjalnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadach równości z innymi osobami. W ramach realizacji zadań publicznych dopuszcza się umieszczenie w kosztach realizacji zadania przewidywanych wydatków związanych z zapewnieniem dostępności.

Pobierz wzór oferty w formacie doc [22.7 KB]