Przejdź do stopki

Granty PPGR rozdane – uczniowie otrzymali sprzęt komputerowy

Granty PPGR rozdane – uczniowie otrzymali sprzęt komputerowy

Treść

Granty PPGR rozdane – uczniowie otrzymali sprzęt komputerowy

 

Przekazanie sprzętu elektronicznego odbyło się dnia 15 lutego 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju. W spotkaniu udział wzięli Beneficjenci- uczniowie wraz z rodzicami, Burmistrz Krynicy Zdroju Piotr Ryba oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Irena Weber Grelecka.

Gmina Krynica-Zdrój otrzymała dofinansowanie w wysokości 215 000,00 zł z projektu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności  na zagrożenia REACT-EU.

 

Celem programu jest wsparcie rodzin z dziećmi z terenów popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Do Gminy Krynicy-Zdroju wpłynęło 107 wniosków, z czego 82 wnioski spełniały wymagane warunki i zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem.

 

Otrzymane dofinansowanie pozwoliło na wsparcie 82 dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych,  którzy otrzymali sprzęt komputerowy w tym:

-  8 komputerów stacjonarnych wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz oprogramowaniem antywirusowym,

- 69 laptopów wraz z oprogramowaniem antywirusowym.

- 5 tabletów.

 

Wszystkim dzieciom życzymy wielu edukacyjnych sukcesów i radości ze zdobywania wiedzy z użyciem nowego sprzętu.