Przejdź do stopki

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o zwołaniu zebrania wyborczego dla Osiedla "Dietla"

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o zwołaniu zebrania wyborczego dla Osiedla

Treść

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Osiedla „Dietla” stanowiącego załącznik do uchwały NR LV.436.2022 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia Osiedla „Dietla” w Krynicy-Zdroju i statutu dla tego Osiedla oraz Zarządzenia Nr 1121.2023 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego – zwołuję

ZEBRANIE WYBORCZE DLA
OSIEDLA „DIETLA”

dla mieszkańców ulic: Bulwarów Dietla, Henryka Ebersa, alei inż. Nowotarskiego, Pięknej, Słonecznej, Szkolnej, Tadeusza Kościuszki, Zdrojowej i Zamkowej

CELEM WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU OSIEDLA, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

w DNIU 23 stycznia 2023 r.
O GODZINIE 16:45

W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UL. KRASZEWSKIEGO 37 W KRYNICY-ZDROJU
Uwaga! Uprzejmie prosi się Szanownych Mieszkańców o zabranie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości (dokumentu ze zdjęciem), ponieważ przed wydaniem karty do głosowania, wyborca ma obowiązek okazania komisji dowodu potwierdzającego tożsamość.

Burmistrz Krynicy-Zdroju
Piotr Ryba