Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Treść

Krynica-Zdrój, dnia 29 grudnia 2022 r.
IiM.7243.1.2022

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

1. Podstawa prawna
Art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1343/.

2. Nazwa i adres organizatora
Gmina Krynica-Zdrój
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdrój
NIP 7343543100
Adres strony internetowej: www.krynica-zdroj.pl
e-mail: ugukry@ns.onet.pl
tel. 18 472 55 00

3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:
1) Rodzaj transportu:
Publiczny transport zbiorowy – transport drogowy (autobusowy)
2) Obszar objęty przedmiotem zamówienia:
Gmina Krynica-Zdrój
3) Miejsce świadczenia usługi:

 • Zawodzie – Reymonta – Czarny Potok Pętla
 • Czarny Potok Pętla – Źródlana – Stara Droga Gazownia – Słotwiny
 • Słotwiny – Gondola
 • Gondola – Słotwiny
 • Słotwiny – Reymonta – Gondola
 • Gondola – Reymonta – Zawodzie
 • Zawodzie – Reymonta – Gondola
 • Gondola – Hajduczek – Słotwiny
 • Gondola – Źródlana – Słotwiny
 • Słotwiny – Źródlana – Gondola
 • Gondola – Szkolna – Słotwiny
 • Słotwiny – Źródlana – Gondola
 • Gondola – Hajduczek – Jakubik – Mochnaczka Niżna – Czyrna – Piorunka
 • Piorunka – Berest – Krzyżówka – Gondola
 • Słotwiny – Hajduczek – Źródlana – Gondola
 • Zawodzie – Krzyżówka – Berest – Polany Tartak
 • Polany – Berest – Piorunka – Czyrna – Mochnaczka – Jakubik – Pułaskiego – Źródlana – Czarny Potok Pętla – Reymonta – Zawodzie
 • Zawodzie – Reymonta – Czarny Potok Pętla – Źródlana – Szkolna – Hajduczek-Jakubik – Stara Droga
 • Stara Droga – 1000 lecia – Źródlana – Czarny Potok Pętla – Reymonta – Zawodzie
 • Zawodzie – Reymonta – Czarny Potok Pętla – Źródlana – Stara Droga
 • Zawodzie – Reymonta – Czarny Potok Pętla – Źródlana – 1000 lecia – Stara Droga
 • Stara Droga – 1000 lecia – Szkoła – Źródlana – Czarny Potok Pętla – Reymonta – Zawodzie
 • Zawodzie – Reymonta – Czarny Potok Pętla – Hajduczek – Stara Droga Gazownia
 • Stara Droga Gazownia – Źródlana – Reymonta – Zawodzie
 • Gondola – Źródlana – Hajduczek – Tylicz Rynek
 • Tylicz Rynek – Hajduczek – Jakubik – Gondola
 • Gondola – Jakubik – Hajduczek – Tylicz Rynek
 • Tylicz Rynek – Hajduczek – Gondola
 • Gondola – Hajduczek – Tylicz Rynek
 • Gondola – Reymonta – Źródlana – Słotwiny
 • Słotwiny – Hajduczek – Jakubik – Szkolna – Czarny Potok Pętla – Reymonta – Zawodzie
 • Gondola – Czarny Potok Pętla – Krzyżówka – Mochnaczka Wyżna – Mochnaczka Niżna – Tylicz – Muszynka
 • Muszynka – Tylicz Rynek – Hajduczek Gondola
 • Gondola – Czarny Potok Pętla – Hajduczek – Krzyżówka – Mochnaczka Wyżna – Mochnaczka Niżna – Tylicz – Muszynka
 • Muszynka – Tylicz Rynek – Pułaskiego – Zawodzie
 • Zawodzie – Reymonta – Czarny Potok Pętla – Jakubik – Mochnaczka – Czyrna-Piorunka
 • Piorunka – Berest – Polany Tartak – Berest – Krzyżówka – Zawodzie
 • Zawodzie – Reymonta – Czarny Potok Pętla – Źródlana – Krzyżówka – Berest – Polany Tartak
 • Polany Tartak – Berest – Piorunka – Czyrna – Mochnaczka Niżna – Jakubik – Czarny Potok Pętla – Reymonta – Zawodzie
 • Zawodzie – Reymonta – Czarny Potok Pętla – Jakubik – Mochnaczka – Czyrna – Piorunka – Berest – Polany
 • Polany – Berest – Krzyżówka – Gondola
 • Gondola – Krzyżówka – Berest – Polany Tartak
 • Polany – Berest – Krynica Piłsudskiego – Krynica Kraszewskiego – Zawodzie
 • Zawodzie – Krynica Piłsudskiego – Krzyżówka – Berest – Polany
 • Polany – Berest – Mochnaczka Wyżna – Mochnaczka Niżna – Tylicz Szkoła
 • Tylicz Szkoła – Muszynka – Tylicz – Mochnaczka Niżna – Mochnaczka Wyżna – Berest – Piorunka – Czyrna – Piorunka
 • Piorunka – Berest – Polany Tartak – Berest – Krzyżówka – Zawodzie
 • Zawodzie – Reymonta – Czarny Potok Pętla – Źródlana – Krzyżówka – Berest – Polany Tartak
 • Zawodzie – Reymonta – Czarny Potok Pętla – Jakubik – Czyrna – Piorunka – Berest – Polany
 • Polany – Berest – Piorunka – Czyrna – Mochnaczka Niżna – Tylicz – Muszynka – Tylicz
 • Tylicz Szkoła – Mochnaczka Niżna – Mochnaczka Wyżna – Mochnaczka Niżna – Tylicz Szkoła
 • Tylicz Szkoła – Muszynka – Tylicz – Mochnaczka Niżna – Mochnaczka Wyżna – Czyrna – Piorunka – Czyrna – Piorunka – Berest – Polany
 • Polany – Berest – Krynica Piłsudskiego – Krynica Kraszewskiego – Zawodzie
 • Zawodzie – Reymonta – Czarny Potok Pętla – Hajduczek – Jakubik – 1000 lecia
 • 1000 lecia – Czarny Potok Pętla
 • Czarny Potok Pętla – Słotwiny
 • Słotwiny – Źródlana
 • Źródlana – 1000 lecia
 • 1000 lecia – Hajduczek – Jakubik
 • Jakubik – Stara Droga Gazownia – Słotwiny Pętla
 • Słotwiny – 1000 lecia – Źródlana
 • 1000 lecia – Zawodzie
 • Zawodzie – Reymonta – Czarny Potok Pętla – 1000 lecia – Stara Droga Gazownia
 • Stara Droga Gazownia – Czarny Potok Pętla
 • Czarny Potok Pętla – Reymonta – Zawodzie
 • Zawodzie – Reymonta – Czarny Potok Pętla – Źródlana – Hajduczek – Słotwiny
 • Słotwiny – Czarny Potok Pętla
 • Czarny Potok Pętla – Źródlana – Słotwiny
 • Słotwiny – Hajduczek – Jakubik – Źródlana – Gondola
 • Gondola – Źródlana – Hajduczek – Słotwiny
 • Gondola – Hajduczek – Jakubik – Słotwiny
 • Słotwiny – Hajduczek – Gondola

5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Grudzień 2023 r.

6. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
1) Planowana data rozpoczęcia świadczenia usługi: 01.01.2024 r.
2) Przewidywany czas trwania umowy: 1 rok (12 miesięcy)

7. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia
1) Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Krynicy-Zdroju
2) Strona Internetowa Gminy Krynicy-Zdroju
3) Tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój

8. Zmiana informacji
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zastrzega się możliwość zmiany informacji zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

 

/.../ Paweł Maślanka 
Zastępca Burmistrza Krynicy-Zdroju