Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

Badania ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny w Krakowie

Badania ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny w Krakowie

Treść

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, że w 2022 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 955 z póżn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie 
Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok. 

Wszystkie badania realizowane są głównie metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego (ankieterów i teleankieterów statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych na terenie województwa małopolskiego. Każdy 
z ankieterów posiada legitymację wydaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie. W załączeniu przesyłam wykaz badań ankietowych realizowanych w 2022 r. przez statystykę publiczną oraz wzór legitymacji ankietera. 

Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane 
indywidualne i dane osobowe są objęte tajemnicą statystyczną - są one należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje 
jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami. 

Urząd Statystyczny w Krakowie każdorazowo przekazuje szczegółowe informacje na temat realizowanych badań statystycznych, potwierdza autentyczność legitymacji lub tożsamość ankietera. Informacje takie, w przypadku badań ankietowych, można uzyskać u kierownika Wydziału Badań Ankietowych, pani Joanny Klimont - teł. 12 656 30 32 lub 695256281, e-mail: J.Klimont@stat.gov.pl lub sprawdzenie tożsamości ankietera poprzez aplikację na stronie https:/lsa.stat.gov.pl/formularz/ .

DYREKTOR 
Agnieszka Sz/ubowska 

Załączniki: 
1. Wzór legitymacji ankietera (pobierz plik pdf 194 KB)
2. Wykaz badań realizowanych w 2022 r. przez Urząd Statystyczny w Krakowie (pobierz plik pdf 328 KB)
3. Plakat o badaniach rolniczych (pobierz plik pdf 451 KB)
4. Plakat o badaniach ankietowych (pobierz plik pdf 584 KB)