Przejdź do stopki

Wyniki konkursu projektów na zlecanie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju w roku 2022

Wyniki konkursu projektów na zlecanie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju w roku 2022

Treść

Na podstawie art. 26 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz  art. 27 i 28  ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z 2021r. poz. 2054, 2142) w związku z § 12 Uchwały
Nr XLII.299.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju oraz kontroli ich wykorzystania, zmienionej Uchwałą
Nr XLIII.313.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2017 r.,
zarządzam co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej oceniającej oferty w ramach konkursu projektów na zlecanie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju w pierwszym półroczu 2022, zatwierdzam wyniki postępowania konkursowego wraz z wysokością przyznanych dotacji w ramach zadań.

§ 2

1.Wykaz zadań i realizujących je podmiotów oraz wysokość udzielonych dotacji zawiera załącznik  nr 1 do zarządzenia.

2.Wykaz zadań i podmiotów, którym nie udzielono dotacji zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1  do Zarządzenia Nr 869.2021

Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 14 stycznia 2022 r.

Wykaz zadań publicznych i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji
z budżetu Gminy Krynicy-Zdroju w ramach  projektów na zlecanie zadań publicznych
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju w I półroczu  2022.

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej/
Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

UKS ARCUS

I ty możesz zostać mistrzem

5.000,00 zł

2

UKS DWÓJKA

Sprzyjanie rozwojowi sportu w gminie Krynica-Zdrój w roku 2022

5.000,00 zł

3

UKS FARMA LAMA

Sprzyjanie rozwojowi sportu w gminie Krynica-Zdrój w roku 2022

1.000,00 zł

4

UKS GLADIATOR

Szkolenie krynickiej sekcji pływackiej klubu UKS Gladiator

5.000,00 zł

5

KS POLANY-BEREST

Piłka nożna dla wszystkich

12.500,00 zł

6

MUKS MINERALNI

Wygraj wiedzę i spełniaj sportowe marzenia

30.000,00 zł

7

UKS KTH KRYNICA-ZDRÓJ

Hokej i saneczkarstwo – powrót do tradycji

153.000,00 zł

8

STOWARZYSZENIE SEKCJA BRYDŻA SPORTOWEGO „ALF”

Organizacja szkolenia sportowego, udział w rozgrywkach ligowych i turniejach brydża sportowego oraz organizacja zawodów brydża sportowego

500,00 zł

9

UKS „KORONA BESKIDU” TYLICZ

Upowszechnianie piłki nożnej poprzez prowadzenie zajęć treningowych oraz uczestnictwo w rozgrywkach sportowych

12.000,00 zł

10

INFINITAS KH KTH

KTH – Hokejowe Źródło Talentów

1.000,00 zł

11

FUNDACJA KLUB KOLARSKI AGNIESZKA SKALNIAK

Kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Krynica-Zdrój jako miejsca organizacji Pucharu Polski w Kolarstwie/Puchar Polski MTB/

15.000,00 zł

12

KLUB ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO BIELLMANN

Szkolenie z łyżwiarstwa figurowego

10.000,00 zł

 

Razem

250.000,-


Załącznik nr 2  do Zarządzenia Nr 869.2021

Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 14 stycznia 2022 r.

Wykaz zadań publicznych i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji
z budżetu Gminy Krynicy-Zdroju w ramach  projektów na zlecanie zadań publicznych
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju w roku 2022.

 

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej/ Nazwa zadania

1

FUNDACJA KLUB KOLARSKI AGNIESZKA SKALNIAK

Kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Krynica-Zdrój jako miejsca organizacji zawodów w kolarstwie górskim Tour The Tower

2

FUNDACJA „KUŹNIA KOŁODZIEJA”

Treningi sportowe w Kuźni Kołodzieja