Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

Protokoły z konsultacji z mieszkańcami osiedli w sprawie projektów statutów

Protokoły z konsultacji z mieszkańcami osiedli w sprawie projektów statutów

Treść

Krynica-Zdrój, 23 listopada 2021 r.

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami  Osiedla „Krynica Górna”

 

I. Termin przeprowadzenia konsultacji:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 801.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla „Krynica Górna” dotyczących projektu statutu dla tego Osiedla stanowiącego załącznik do tego Zarządzenia przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami ulic Jaworowej, Sądeckiej, Starej Drogi i Słotwińskiej w okresie  od 18 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r.

 

II. Forma przeprowadzonych konsultacji:

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone poprzez zamieszczenie proponowanej treści statutu w Biuletynie Informacji Publicznej, Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju- kancelarii, tablicach ogłoszeń na terenie Osiedla.

Opinie i uwagi dotyczące projektu statutu mieszkańcy mogli składać w formie elektronicznej  za pośrednictwem poczty e- mail na adres ugukry@ns.onet.pl, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. J.I.Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, osobiście – poprzez złożenie pisma w kancelarii Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, ul. J.I.Kraszewskiego 7- pok. Nr 11.  

 

III. Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie tj. od 18 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r. nie zostały zgłoszone żadne uwagi ani opinie dotyczące projektu statutu.

W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu  dla Osiedla „Krynica Górna” zostanie skierowany pod obrady  Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju.

 

Burmistrz Krynicy-Zdroju
Piotr Ryba

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
Małgorzata Górka


Krynica-Zdrój,23 listopada 2021r.

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Osiedla „Piłsudskiego”

 

I. Termin przeprowadzenia konsultacji:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 802.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla „Piłsudskiego” dotyczących projektu statutu dla tego Osiedla stanowiącego załącznik do tego Zarządzenia przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami ulic Cichej, Jarosława Dąbrowskiego, Kościelnej, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Podgórnej, Park Sportowy im. dra Juliana Zawadowskiego, Zielonej, Romana Nitribitta w okresie  od 18 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r.

 

II. Forma przeprowadzonych konsultacji:

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone poprzez zamieszczenie proponowanej treści statutu w Biuletynie Informacji Publicznej, Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju- kancelarii, tablicach ogłoszeń na terenie Osiedla.

Opinie i uwagi dotyczące projektu statutu mieszkańcy mogli składać w formie elektronicznej  za pośrednictwem poczty e- mail na adres ugukry@ns.onet.pl, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. J.I.Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, osobiście – poprzez złożenie pisma w kancelarii Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, ul. J.I.Kraszewskiego 7- pok. Nr 11.  

 

III. Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie tj. od 18 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r. nie zostały zgłoszone żadne uwagi ani opinie dotyczące projektu statutu.

W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu dla Osiedla Piłsudskiego zostanie skierowany pod obrady  Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju.

 

Burmistrz Krynicy-Zdroju
Piotr Ryba

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
Małgorzata Górka


Krynica-Zdrój,23 listopada 2021r.

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Osiedla „Krynica Dolna” 

I. Termin przeprowadzenia konsultacji:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 800.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla „Krynica Dolna” dotyczących projektu statutu dla tego Osiedla stanowiącego załącznik do tego Zarządzenia  przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami  ulic św. Włodzimierza, Granicznej, Halnej, Józefa Ignacego Kraszewskiego od nr 71 i od nr 92 do końca, Krótkiej, Nadbrzeżnej, Mikołaja Reja, Wiejskiej, Zawodzia w okresie  od 18 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r.

 

II. Forma przeprowadzonych konsultacji:

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone poprzez zamieszczenie proponowanej treści statutu w Biuletynie Informacji Publicznej, Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju- kancelarii, tablicach ogłoszeń na terenie Osiedla.

Opinie i uwagi dotyczące projektu statutu mieszkańcy mogli składać w formie elektronicznej  za pośrednictwem poczty e- mail na adres ugukry@ns.onet.pl, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. J.I.Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, osobiście – poprzez złożenie pisma w kancelarii Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, ul. J.I.Kraszewskiego 7- pok. Nr 11.  

 

III. Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie tj. od 18 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r. nie zostały zgłoszone żadne uwagi ani opinie dotyczące projektu statutu.

W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu  dla Osiedla Krynica Dolna zostanie skierowany pod obrady  Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju.

 

Burmistrz Krynicy-Zdroju
Piotr Ryba

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
Małgorzata Górka


Krynica-Zdrój,23 listopada 2021r.

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Osiedla „Krynica Centrum”

 

I. Termin przeprowadzenia konsultacji:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 799.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla „Krynica Centrum” dotyczących projektu statutu dla tego Osiedla stanowiącego załącznik do tego Zarządzenia  przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami ulic ks. Władysława Gurgacza, Józefa Ignacego Kraszewskiego od nr 1 do nr 69 oraz od nr 2 do nr 90, Polnej, Rzeźnianej w okresie  od 18 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r.

 

II. Forma przeprowadzonych konsultacji:

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone poprzez zamieszczenie proponowanej treści statutu w Biuletynie Informacji Publicznej, Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju- kancelarii, tablicach ogłoszeń na terenie Osiedla.

Opinie i uwagi dotyczące projektu statutu mieszkańcy mogli składać w formie elektronicznej  za pośrednictwem poczty e- mail na adres ugukry@ns.onet.pl, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. J.I.Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, osobiście – poprzez złożenie pisma w kancelarii Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, ul. J.I.Kraszewskiego 7- pok. Nr 11.  

 

III. Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie tj. od 18 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r. nie zostały zgłoszone żadne uwagi ani opinie dotyczące projektu statutu.

W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu dla Osiedla Krynica Centrum zostanie skierowany pod obrady  Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju.

 

Burmistrz Krynicy-Zdroju
Piotr Ryba

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
Małgorzata Górka


Krynica-Zdrój,23 listopada 2021r.

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Osiedla „Czarny Potok”

 

I. Termin przeprowadzenia konsultacji:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 798.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla „Czarny Potok” dotyczących projektu statutu dla tego Osiedla stanowiącego załącznik do tego Zarządzenia  przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami ulic Czarny Potok, Ludowa, Władysława Reymonta w okresie  od 18 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r.

 

II. Forma przeprowadzonych konsultacji:

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone poprzez zamieszczenie proponowanej treści statutu w Biuletynie Informacji Publicznej, Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju- kancelarii, tablicach ogłoszeń na terenie Osiedla.

Opinie i uwagi dotyczące projektu statutu mieszkańcy mogli składać w formie elektronicznej  za pośrednictwem poczty e- mail na adres ugukry@ns.onet.pl, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. J.I.Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, osobiście – poprzez złożenie pisma w kancelarii Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, ul. J.I.Kraszewskiego 7- pok. Nr 11.  

 

III. Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie tj. od 18 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r. nie zostały zgłoszone żadne uwagi ani opinie dotyczące projektu statutu.

W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu dla Osiedla Czarny Potok zostanie skierowany pod obrady  Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju.

 

Burmistrz Krynicy-Zdroju
Piotr Ryba

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
Małgorzata Górka


Krynica-Zdrój,23 listopada 2021r.

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Osiedla „Źródlane”

 

I. Termin przeprowadzenia konsultacji:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 805.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla „Źródlane” dotyczących projektu statutu dla tego Osiedla stanowiącego załącznik do tego Zarządzenia  przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami ulicy Źródlanej w okresie  od 18 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r.

 

II. Forma przeprowadzonych konsultacji:

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone poprzez zamieszczenie proponowanej treści statutu w Biuletynie Informacji Publicznej, Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju- kancelarii, tablicach ogłoszeń na terenie Osiedla.

Opinie i uwagi dotyczące projektu statutu mieszkańcy mogli składać w formie elektronicznej  za pośrednictwem poczty e- mail na adres ugukry@ns.onet.pl, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. J.I.Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, osobiście – poprzez złożenie pisma w kancelarii Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, ul. J.I.Kraszewskiego 7- pok. Nr 11.  

 

III. Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie tj. od 18 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r. nie zostały zgłoszone żadne uwagi ani opinie dotyczące projektu statutu.

W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu  dla Osiedla Źródlane zostanie skierowany pod obrady  Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju.

 

Burmistrz Krynicy-Zdroju
Piotr Ryba

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
Małgorzata Górka


Krynica-Zdrój,23 listopada 2021r.

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Osiedla „Pułaskiego”

 

I. Termin przeprowadzenia konsultacji:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 803.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla „Pułaskiego” dotyczących projektu statutu dla tego Osiedla stanowiącego załącznik do tego Zarządzenia  przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami ulic  gen. Władysława Andersa, Jana Kiepury, Leśnej, Nikifora Krynickiego, Kazimierza Pułaskiego, prof. Henryka Świdzińskiego, Wysokiej, Zieleniewskiego w okresie  od 18 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r.

 

II. Forma przeprowadzonych konsultacji:

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone poprzez zamieszczenie proponowanej treści statutu w Biuletynie Informacji Publicznej, Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju- kancelarii, tablicach ogłoszeń na terenie Osiedla.

Opinie i uwagi dotyczące projektu statutu mieszkańcy mogli składać w formie elektronicznej  za pośrednictwem poczty e- mail na adres ugukry@ns.onet.pl, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. J.I.Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, osobiście – poprzez złożenie pisma w kancelarii Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, ul. J.I.Kraszewskiego 7- pok. Nr 11.  

 

III. Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie tj. od 18 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r. została zgłoszona uwaga mieszkańca dotycząca projektu statutu:

Mam jedną uwagę dotyczącą statutu a mianowicie chodzi o paragraf 14 pkt 1. Obawiam się, że dużym problemem będzie zorganizowanie 2 zebrań mieszkańców osiedla, w ciągu roku kalendarzowego. Obserwując zaangażowanie mieszkańców obawiam się, iż może być kłopot z w/w zebraniami, co w sytuacji gdy nie uda się spełnić tego wymogu.

Uwagi nie uwzględniono, ponieważ wymóg nie dotyczy przeprowadzenia zebrania mieszkańców osiedla, a jedynie jego zwołanie.

 

W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu dla Osiedla Pułaskiego zostanie skierowany pod obrady  Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju.

 

Burmistrz Krynicy-Zdroju
Piotr Ryba

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
Małgorzata Górka


Krynica-Zdrój,23 listopada 2021r.

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Osiedla „Tysiąclecia”

 

I. Termin przeprowadzenia konsultacji:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 804.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla „Tysiąclecia” dotyczących projektu statutu dla tego Osiedla stanowiącego załącznik do tego Zarządzenia  przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami ulic  Jastrzębiej, ks. Jerzego Popiełuszki, Tysiąclecia, alei Tysiąclecia, Wspólnej w okresie  od 18 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r.

 

II. Forma przeprowadzonych konsultacji:

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone poprzez zamieszczenie proponowanej treści statutu w Biuletynie Informacji Publicznej, Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju- kancelarii, tablicach ogłoszeń na terenie Osiedla.

Opinie i uwagi dotyczące projektu statutu mieszkańcy mogli składać w formie elektronicznej  za pośrednictwem poczty e- mail na adres ugukry@ns.onet.pl, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. J.I.Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, osobiście – poprzez złożenie pisma w kancelarii Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, ul. J.I.Kraszewskiego 7- pok. Nr 11.  

 

III. Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie tj. od 18 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r. zostały zgłoszone uwagi dotyczące projektu statutu.

1.Rozdział 3. § 8 dotyczący kompetencji OZM Osiedla, pkt 9. w brzmieniu „Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców przewodniczy…” został prawdopodobnie umieszczony nie w tym §.

Uwagi nie uwzględniono, ponieważ redakcja jest prawidłowa.

2.Rozdział  3. § 9 pkt 3 zwoływanie OZM z zastrzeżeniem § 14 ust. (?) 3. Podczas gdy § 14 pkt. 3 dotyczy otwierania OZM.

Uwagę uwzględniono poprzez wykreślenie § 9, ust. 3.

3. § 15 ust. 6 … Uchylenia uchwały organu stanowiącego… może dokonać tylko Rada Miejska. Natomiast ust. 6 …., Burmistrz może ją uchylić.

Uwagi zasadniczo nie uwzględniono, ponieważ Burmistrz może uchylić uchwałę Zarządu Osiedla, a nie uchwałę organu stanowiącego czyli Ogólnego Zebrania Mieszkańców. Skutkiem uwagi było przeprowadzenie redakcji ust. 5 i 6 w § 15.

4. § 21 ust. 2 powtórzono słowa karty do głosowania.

Uwagę uwzględniono i przeprowadzono redakcję.

 

W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu dla Osiedla Tysiąclecia zostanie skierowany pod obrady  Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju.

 

Burmistrz Krynicy-Zdroju
Piotr Ryba

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
Małgorzata Górka