Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju w sprawie zwołania zebrania Osiedla "Pułaskiego" w celu wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju w sprawie zwołania zebrania Osiedla

Treść

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Osiedla Pułaskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr LXII.362.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-z dnia 24 września 2014 r.  w sprawie Statutu Osiedla „Pułaskiego” w Krynicy-Zdroju oraz Zarządzenia Nr 734.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego –

zwołuję

ZEBRANIE WYBORCZE

OSIEDLA „PUŁASKIEGO”

dla mieszkańców ulic: Andersa, Kiepury, Leśnej, Nikifora Krynickiego, Pułaskiego, Świdzińskiego, Wysokiej, Zieleniewskiego

celem wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla

W DNIU 13 WRZEŚNIA 2021 r.

O GODZINIE 1700

w budynku Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju

Jeżeli we wskazanym wyżej terminie Zebrania nie weźmie udziału co najmniej 1/20 mieszkańców, wybory przeprowadzi się w drugim terminie również 13 września 2021 r. o godzinie 1715

Uwaga! Uprzejmie prosi się Szanownych Mieszkańców o zabranie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości (dokumentu ze zdjęciem), ponieważ przed wydaniem karty do głosowania, wyborca ma obowiązek okazania komisji dowodu potwierdzającego tożsamość.

Burmistrz Krynicy-Zdroju

Piotr Ryba