Znajdź nas: Kamera online
Punkt Obsługi Przedsiębiorców

Banner

Wiadomości

Strony 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

2014-07-23 14:54:29
Krynica-Zdrój: XII Letni Festiwal Muzyczny [ZDJĘCIA]
Zakończył się XII Letni Festiwal Muzyczny, organizowany przez Krynickie Towarzystwo Kulturalne im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju. Goście i kuracjusze w czasie koncertów mogli usłyszeć utwory kompozytorów włoskich, niemieckich i polskich.
Fotorelację z Festiwalu znajdziecie Państwo tutaj

2014-07-23 09:59:21
Nagroda SKT Sądeczanin: Rozpoczynamy głosowanie!
Dwadzieścia zespołów regionalnych i instytucji kulturalnych oraz dwudziestu pięciu twórców ludowych powalczy w plebiscycie o „Nagrodę Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa Sądeczanin”. O tym kto zdobędzie tytuł laureata zdecydują czytelnicy. Głosowanie – za pomocą smsów, kuponu konkursowego oraz formularza na stronie internetowej potrwa do 8 sierpnia.
więcej

2014-07-22 13:49:29
Spotkanie z Krzysztofem Zanussim
26 lipca 2014 r. godz. 15:00 - wstęp wolny
Ilość miejsc ograniczona - rezerwacja Kino Cyfrowe 3D "Jaworzyna II"

2014-07-22 13:37:14
FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE - konkurs ogłoszony!
Operatorzy konkursu FIO Małopolska Lokalnie, ogłaszają nabór do pierwszego konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa małopolskiego. W ramach konkursu można ubiegać się o mikrodotację na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji.
więcej

2014-07-21 13:26:06
Stypendia akademickie Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia
Celem programu jest pomoc młodzieży w rozpoczęciu nauki w szkołach wyższych przez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów dziennych. W programie nie ma ograniczeń co do kierunków studiów.
więcej

2014-07-21 13:10:46
Podpisanie umowy na przygotowanie projektu KURORT KRYNICA
21 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju nastąpiło podpisanie umowy na przygotowanie projektu KURORT KRYNICA - kompleksowego programu rewitalizacji uzdrowiska Krynicy-Zdroju dla wzmocnienia funkcji turystycznych kulturowych i uzdrowiskowych. W podpisaniu umowy uczestniczyli: ze strony Województwa Małopolskiego Wicemarszałek dr Stanisław Sorys, ze strony Gminy Krynicy-Zdroju Burmistrz dr Dariusz Reśko i Skarbnik Gminy mgr Małgorzata Król
więcej

2014-07-21 08:55:41
III Międzynarodowy Festiwal Chórów Cerkiewnych w Krynicy-Zdroju
Cerkiew Prawosławna pw. Św. Włodzimierza Wielkiego w Krynicy-Zdroju. ul. Cmentarna 3, 27 lipca 2014 r. godz. 14:30-17:00

2014-07-18 12:44:11
XIII Kurs Wokalistyki Operowej
21-30 lipca 2014

2014-07-17 13:03:44
Zapraszamy na Letni Festiwal Muzyczny
16-19 lipca 2014 r.
Sala Balowa Starego Domu Zdrojowego

2014-07-16 07:52:13
IV Turniej Plażowej Piłki Siatkowej
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Aktywny Tylicz" i Osada "Domki w Lesie" zapraszają na IV Turniej Plażowej Piłki Siatkowej 26.07.2014 r. o godz. 10:00 na boisku przy Osadzie Turystycznej "Domki w Lesie" w Tyliczu

2014-07-11 14:51:25
Jarmark regionalny na Górze Parkowej

2014-07-09 15:04:51
„Odblaskowa Gmina” – konkurs dla najbezpieczniejszych gmin
Od 31 sierpniu 2014 roku, już nie tylko dzieci, ale wszyscy piesi poruszających się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym – po drodze, gdzie nie ma chodnika lub drogi przeznaczonej wyłącznie dla ruchu pieszego – będą zobowiązani do noszenia elementów odblaskowych. Dlatego też Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie organizują konkurs „Odblaskowa Gmina”.
więcej

2014-07-07 13:24:31
Krynica-Zdrój jednym z trzech najmilszych miast w Polsce!

W niedzielę, 6 lipca br., poznaliśmy zwycięzcę II edycji akcji „Milka. Wybierzmy najmilsze miasto w Polsce!”. Najmilszym miastem w Polsce został w tym roku Augustów! W nagrodę otrzyma promocję dla miasta i jego mieszkańców w mediach ogólnopolskich o wartości pół miliona złotych, ufundowaną przez organizatora akcji, markę Milka.
Galeria 1 - zobacz więcej
Galeria 2 - zobacz więcej
Galeria 3 - zobacz więcej

więcej

2014-07-07 13:20:21
"Lirycznie u zdroju - poezja i muzyka łemkowska"
Serdecznie zapraszamy na spotkanie plenerowe z muzyką i słowem pt. "Lirycznie u zdroju - poezja i muzyka łemkowska". Impreza odbędzie się 10 lipca, w czwartek o godz. 16.00 w  Altanie na Deptaku przy Starych Łazienkach Mineralnych. Wystąpią: Witold Kaliński, Piotr Trochanowski i Igor Trochanowski. Organizatorem spotkania jest Biblioteka Publiczna, która w ubiegłym roku zapoczątkowała wakacyjny  cykl poetyckich i muzycznych wydarzeń plenerowych pt. "Spotkajmy się u zdroju".

2014-07-04 14:10:32
Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza otwarty konkurs ofert
Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku na terenie Gminy Krynica-Zdrój.

Oferty należy składać do dnia 25 lipca 2014 r. do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, na Dzienniku Podawczym, lub przesłać  pod wskazany wyżej adres korespondencyjny siedziby (liczy się data wpływu na Dziennik Podawczy) z dopiskiem „OTWARTY KONKURS OFERT-SPORT”.

Ogłoszenie Wzór oferty
Wzór umowy
Wzór sprawozdania

Więcej>>Banner

Banner

Informacje urzędowe

2014-07-01 15:17:52

Remont drogi Słonecznej

2014-04-15 08:37:05

Informacja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu

Dotyczy obszarowej oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Krynica-Zdrój w 2013 roku.
plik1

plik2


2014-03-28 08:32:19

Wypisy z rejestru gruntów
W związku z Porozumieniem zawartym pomiędzy Starostą Nowosądeckim i Burmistrzem Krynicy-Zdroju w sprawie powierzenia Burmistrzowi prowadzenia spraw dotyczących udostępniania informacji zawartych w operatach ewidencyjnych Ewidencji Gruntów i Budynków Powiatu Nowosądeckiego dla obszaru Gminy Krynica-Zdrój w jej administracyjnych granicach  informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2014 wypisy z rejestru gruntów można będzie uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju  ul. Kraszewskiego 7, pok. 35 w godzinach pracy urzędu.

2014-03-04 09:47:40

Zarządzenie nr 680.2014 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 18 lutego 2014 r.
w sprawie określenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.

2014-02-26 15:13:52

Tabela waloryzacji świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników na dzień 01.03.2014 r.

2014-02-19 09:26:31

Informacja Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Informacja Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o konieczności wywiązania się z obowiązku sprawozdawczych.

Obowiązek ewidencji i sprawozdawczości odpadowej

Obowiązek z zakresu gospodarki bateriami i akumulatorami

 

Obowiązek z zakresu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

 

Obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz opłata produktowa.

 

 

Obowiązek z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska

 

Opłata za substancje kontrolowane

Obowiązki przekładania informacji o rodzaju,ilości i miejscu występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

 


2014-02-18 12:52:28

Zarządzenie Burmistrza
Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyboru oferty na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2014 na terenie Gminy Krynicy-Zdroju. 

2013-11-18 07:33:13

Zarządzenie nr 610.2013 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 12.11.2013r. w sprawie ustalenia współczynnika waloryzacji czynszu dzierżawnego

2013-10-31 14:28:42

Ogłoszenie o wyniku konsultacji
Ogłoszenie o wyniku konsultacji Programu współpracy Gminy Krynicy-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3. ust. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014

2013-10-31 13:47:22

Ogłoszenie o przetargu
 ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. ew. nr. 1908/10 o pow. 571 m2 położonej w Krynicy-Zdroju

2013-09-09 11:50:22

Zarządzenie nr 571.2013 Burmistrza Krynicy-Zdroju
z dnia 06 września 2013 w sprawie ogłoszenia obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

2013-08-26 09:33:15

Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014

Informacja o stypendium
Informacja o wyprawce
Wniosek o stypendium
Wniosek o wyprawkę


2013-08-13 13:22:40

Podanie o wydanie odpisu z Urzędu Stanu Cywilnego
Podanie o wydanie odpisu z Urzędu Stanu Cywilnego

2013-08-02 11:23:32

Informacja dotycząca dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informacja dotycząca dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

WNIOSEK o dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika


Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis


Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis

 
Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego

 


2013-07-22 09:41:25

Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza
rokowania na sprzedaż dz. ew. nr. 2369 o pow. 2467m2 położonej w Krynicy-Zdroju

2013-05-06 15:06:44

Informacja o możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu
Informacja

2013-03-26 08:42:00


OPŁATA OD POSIADANIA PSA
W roku 2013 obowiązuje Uchwała Nr XXXIII.199.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie opłaty za psa.

więcej>>


2012-10-19 12:45:15

Zarządzenie nr 368.2013 Burmistrza Krynicy-Zdroju
 z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner