Znajdź nas: Kamera online
Punkt Obsługi Przedsiębiorców

Wiadomości

Strony 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

2014-04-15 11:52:35
Ostrzeżenie meteorologiczne

2014-04-15 09:07:16
Akcja MIŚ : Nie bij mnie - kochaj mnie!
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy tworząc “Akcję MIŚ” chciała zwrócić uwagę na problem przemocy wobec dzieci. W tym roku do II ogólnopolskiej edycji Historii Misia dołącza również Krynica-Zdrój. Misie już jutro spotkasz w przedszkolach, szkołach, instytucjach, na przystankach i wielu innych miejscach miasta.
więcej

2014-04-14 15:11:09
Boxing gym Pawła Kołodzieja
15 kwietnia o godzinie 18.00 rozpoczyna się pierwszy trening w Boxing gym Pawła Kołodzieja przy ul. Park Sportowy 1. Ciągle istnieje możliwość zapisu. 

2014-04-10 09:57:21
Debata o Unii Europejskiej w Publicznym Gimnazjum im. prof. dra Józefa Dietla w Krynicy- Zdroju i walka o mandaty poselskie.
Dnia 7 kwietnia br. w Publicznym Gimnazjum im. prof. dra Józefa Dietla w Krynicy- Zdroju miała miejsce debata na temat "Jak wykorzystywać możliwości, jakie daje nam członkostwo w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i naszego regionu".
więcej

2014-04-10 09:53:54
Kolejny uniwersytecki matematyczny czwartek z udziałem krynickich gimnazjalistów

O tym, że „fraktal  (łac. fractus – złamany, ułamkowy) to figura, której część podobna jest do całości”, mogli dowiedzieć się uczniowie Publicznego Gimnazjum im. prof. dra J. Dietla, którzy po raz trzeci uczestniczyli w „Matematycznym Czwartku” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

więcej

2014-04-09 08:25:16

W Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego odbyła się nadzwyczajna uroczysta sesja Rady Miejskiej, która poświęcona była tylko sportowcom.
Wręczone zostały nagrody oraz wyróżnienia za rok 2013. Rok 2014 jest rokiem olimpijskim, dlatego zrobiliśmy wyłom, że wyróżnieni zostali nie tylko zawodnicy za osiągnięcia 2013 roku, ale również obecnie. Oczywiście dotyczy to naszych saneczkarzy, którzy tak znakomicie spisali się w Soczi  – powiedział Burmistrz dr Dariusz Reśko.

Galeria zdjęć

więcej

2014-04-07 13:25:54
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
W dniu 8 kwietnia 2014 r. o godzinie 11:00 odbędzie się nadzwyczajną uroczysta (otwarta) Sesja Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju w sali Balowej Starego Domu Zdrojowego w Krynicy-Zdroju ul. Nowotarskiego 2
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i przywitanie gości.
2. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień za wyniki sportowe.
3. Zakończenie sesji.


2014-04-07 09:02:21
Szymon Bębenek zwycięzcą Pinocchio Sugli Sci w slalomie.

Szymon Bębenek z Krynicy-Zdroju wygrał prestiżowe zawody juniorskie Pinocchio Sugli Sci w slalomie. Zawody tradycyjnie odbywają się w toskańskiej miejscowości Abetone od 1983 roku.
Od 1997 roku, od zwycięstwa Piotra Kaczmarka, nie był odgrywany tam Mazurek Dąbrowskiego. Teraz zabrzmiał dla 16-letniego Szymona!

więcej

2014-04-04 14:42:44
Spotkanie dla organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury

Szanowni Państwo, Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju zaprasza na spotkanie przeznaczone dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Krynicy-Zdroju działających w obszarze kultury

Głównym celem spotkania będzie przedstawienie zasad wydatkowania środków finansowych przekazanych Uchwałą Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju do Centrum Kultury na współpracę z organizacjami pozarządowymi. W drugiej części pragniemy zainaugurować działania CK prowadzone pod hasłem "Zaprojektuj dom kultury",które pozwolą nam lepiej poznać środowisko, w którym działamy. Spotkanie odbędzie się w dn. 10 kwietnia 2014 r.,o godz. 14.00 w sali konferencyjnej MPGK w Krynicy Zdroju, ul. Kraszewskiego 37. Serdecznie zapraszamy!

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności do dn. 08.04.2014 r., od pn-pt w godz. 9.00 - 15.00 pod nr tel: 18 471 07 50


2014-04-04 08:15:02
Najbliższe imprezy w Krynicy-Zdroju

2014-04-04 08:07:05
Projekt "Już pływam"

W ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży Gmina Krynica-Zdrój umożliwia dzieciom wyjazdy na basen oraz udział w kursie nauki pływania. Wyjazdy na basen realizowane są w ramach projektu „Już pływam”, który trwa od 7 kwietnia do 30 czerwca.

więcej

2014-04-02 12:23:00
Dni otwarte "Boxing Gym" Pawła Kołodzieja

2014-04-01 08:07:00
O zawodowym bezpieczeństwie w krynickim gimnazjum
28 marca 2014 roku w Publicznym Gimnazjum im. prof. dra Józefa Dietla w Krynicy - Zdroju nauczycielki p. B. Bielecka i p. R. Gniewek przygotowały spotkanie, mające na celu realizację projektu edukacyjnego: „Zawodowe bezpieczeństwo dla młodzieży to pierwszeństwo.”  W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas drugich i trzecich, którzy  w wypełnionej wcześniej ankiecie wykazali się najlepszą znajomością zasad bezpieczeństwa.
więcej

2014-03-31 13:16:50
Propozycje kulturalne Biblioteki Publicznej w miesiącu kwietniu

2014-03-28 15:04:35
Spotkanie z podróżnikiem w Bibliotece Publicznej
W najbliższy czwartek (3 kwietnia) Biblioteka Publiczna zaprasza wszystkich miłośników podróży na spotkanie z globtroterem, geografem i pasjonatem fotografii - Piotrem Kowalczykiem na temat wyprawy do Afryki Zachodniej.
Godz. 16.00, czytelnia biblioteki, Al. L. Nowotarskiego 1.


Banner

Banner

Banner

Informacje urzędowe

2014-04-15 08:37:05

Informacja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu

Dotyczy obszarowej oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Krynica-Zdrój w 2013 roku.
plik1

plik2


2014-03-28 08:32:19

Wypisy z rejestru gruntów
W związku z Porozumieniem zawartym pomiędzy Starostą Nowosądeckim i Burmistrzem Krynicy-Zdroju w sprawie powierzenia Burmistrzowi prowadzenia spraw dotyczących udostępniania informacji zawartych w operatach ewidencyjnych Ewidencji Gruntów i Budynków Powiatu Nowosądeckiego dla obszaru Gminy Krynica-Zdrój w jej administracyjnych granicach  informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2014 wypisy z rejestru gruntów można będzie uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju  ul. Kraszewskiego 7, pok. 35 w godzinach pracy urzędu.

2014-03-25 09:03:46

Zarządzenie nr 699.2014 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 19.03.2014 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków zajęcia gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Krynica-Zdrój, na cele realizacji infrastruktury technicznej i ustalenia wysokości i zasad stosowania stawek za zajęcie tych nieruchomości.

więcej>>


2014-03-04 09:47:40

Zarządzenie nr 680.2014 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 18 lutego 2014 r.
w sprawie określenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.

2014-02-26 15:13:52

Tabela waloryzacji świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników na dzień 01.03.2014 r.

2014-02-19 09:26:31

Informacja Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Informacja Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o konieczności wywiązania się z obowiązku sprawozdawczych.

Obowiązek ewidencji i sprawozdawczości odpadowej

Obowiązek z zakresu gospodarki bateriami i akumulatorami

 

Obowiązek z zakresu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

 

Obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz opłata produktowa.

 

 

Obowiązek z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska

 

Opłata za substancje kontrolowane

Obowiązki przekładania informacji o rodzaju,ilości i miejscu występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

 


2014-02-18 12:52:28

Zarządzenie Burmistrza
Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyboru oferty na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2014 na terenie Gminy Krynicy-Zdroju. 

2014-01-20 13:13:24

Informacja o rozliczeniu dotacji przez klub 1928 KTH Krynica-Zdrój

2014-01-10 14:15:25

Obwieszczenie Burmistrza Krynicy-Zdroju

2013-12-16 15:04:56

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju
Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę płatnych miejsc postojowych zlokalizowanych na wydzielonych częściach działki ewid. nr 1912 przy ul. Pułaskiego w Krynicy-Zdroju.

2013-11-20 14:50:31

Obwieszczenie Burmistrza Krynicy-Zdroju

2013-11-20 14:42:02

Obwieszczenie Burmistrza Krynicy-Zdroju

2013-11-18 07:33:13

Zarządzenie nr 610.2013 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 12.11.2013r. w sprawie ustalenia współczynnika waloryzacji czynszu dzierżawnego

2013-10-31 14:28:42

Ogłoszenie o wyniku konsultacji
Ogłoszenie o wyniku konsultacji Programu współpracy Gminy Krynicy-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3. ust. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014

2013-10-11 12:13:24

Ogłoszenie o konsultacjach
"Programu współpracy Gminy Krynicy-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3. ust. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014"

2013-10-09 13:50:07

Obwieszczenie Burmistrza Krynicy-Zdroju
z dnia 9.10.2013 r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. "Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowego obiektu inżynierskiego na potoku "Muszynka" w miejscowości Tylicz w ciągu drogi krajowej nr 75 w km 104+439 wraz z dojazdami i objazdem tymczasowym" zlokalizowanej na działkach nr ewid. 922, 1966/3, 1966/9, 1633/2, 1633/3 położonych w Tyliczu, gmina Krynica-Zdrój, obręb Tylicz

2013-08-26 09:33:15

Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014

Informacja o stypendium
Informacja o wyprawce
Wniosek o stypendium
Wniosek o wyprawkę


2013-08-13 13:22:40

Podanie o wydanie odpisu z Urzędu Stanu Cywilnego
Podanie o wydanie odpisu z Urzędu Stanu Cywilnego

2013-08-02 11:23:32

Informacja dotycząca dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informacja dotycząca dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

WNIOSEK o dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika


Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis


Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis

 
Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego

 


2013-05-28 08:21:59

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc de minimis za rok 2012

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Lista


Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner