Jakość wody pitnej

2021-01-29 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu dotycząca obszarowej oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie Miasta i Gminy Krynica-Zdrój w 2020 roku - otwórz skan pisma w formacie pdf (928 KB)


2021-01-12 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu dotycząca okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Wodociągu Publicznego Tylicz - otwórz  skan pisma w formacie pdf (794 KB) >>


2021-01-12 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu dotycząca okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Wodociągu Publicznego Muszynka - otwórz  skan pisma w formacie pdf (883 KB) >>


2021-01-12 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu dotycząca okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Wodociągu Publicznego Krynica - otwórz skan pisma w formacie pdf (743 KB) >>


2020-02-10 Komunikat nr 2/2020 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Tylicz w związku z czyszczeniem sieci wodociągowej - skan w formacie pdf>>


2020-01-23 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu dotycząca okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - skan w formacie pdf>>


2019-01-16  Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi