Jakość wody pitnej

 

2020-02-10 Komunikat nr 2/2020 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Tylicz w związku z czyszczeniem sieci wodociągowej - skan w formacie pdf>>


2020-01-23 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu dotycząca okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - skan w formacie pdf>>


2019-01-16  Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi