Przetargi gospodarcze

RSS

ZARZĄDZENIE NR 669.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do zamiany nieruchomości

Piątek, 7 maja 2021

Przeznacza się do zamiany nieruchomość stanowiącą własność Gminy Krynica-Zdrój, obejmującą działkę ewid. nr 1114/71 o pow. 0,0452 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00020867/9, położoną w obrębie 0002 Krynica Wieś, wycenioną na kwotę 78.434,64 zł. brutto, w zamian za nieruchomość obejmującą działki ewid. nr 1108/2 o pow. 0,0075 ha i nr 1112/2 o pow. 0,0422 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00016520/4, położone w obrębie 0002 Krynica Wieś, wycenione na łączną kwotę 75.453,12 zł. brutto, będące własnością Powiatu Nowosądeckiego, bez obowiązku dokonywania dopłat różnicy wartości zamienianych nieruchomości. Nieruchomości zostaną wykorzystane na realizację zadań własnych.

więcej
strony 1 2 3 4 5