Projekty

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zlewni rzeka Biała Tarnowska” szansą na ograniczenie strat powodziowych dla każdego mieszkańca.

http://esop.powiat.tarnow.pl/Public/Index.aspx


 

 „Krynica-Zdrój? Właśnie Tak! - promocja walorów turystycznych Gminy Krynicy-Zdroju”

   Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
   Europa inwestująca w obszary wiejskie.
          Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER
                   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
                  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 –
         Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Idę nacieszyć się widokiem mojej Krynicy, jutro wyjeżdżam nad morze do sanatorium i muszę czuć się dobrze, żeby nie tęsknić”... Czy można jeszcze lepiej zamanifestować swoją miłość do tego miasta? Takie słowa usłyszałem przy jednym z pobytów w Krynicy-Zdroju, kiedy z ekipą telewizyjną nadawaliśmy program pogodowy. Staliśmy na ulicy Źródlanej wysoko nad miastem z widokiem na dolinę i na Jaworzynę Krynicką. Co jakiś czas mijali nas uśmiechnięci turyści (czy to Beskidy wpływają tak na człowieka?) z mniejszym lub większym plecakiem, ale powyższe słowa wypowiedziała mieszkanka Krynicy, która wyszła na długi spacer z domu. Te jej słowa brzmiały tak naturalnie i stały się dla mnie wizytówką mieszkańców Krynicy. Czegoś takiego jeszcze w swoim życiu nie słyszałem, one są wyjątkowe. "

Tak zaczyna się książka „Krynica-Zdrój? Właśnie Tak! - promocja walorów turystycznych Gminy Krynicy-Zdroju”. Publikacja jest dostępna w Informacji Turystycznej w wersji polskiej i angielskiej.

 


 

 „Krynica-Zdrój? Właśnie Tak! - promocja walorów turystycznych Gminy Krynicy-Zdroju”

   Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
   Europa inwestująca w obszary wiejskie.
          Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER
                   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
                  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 –
         Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Krynica-Zdrój? Właśnie tak!” to pomysł na budowania marki Gminy poprzez wykorzystanie jej różnorodności i atutów z równoczesna dbałością o spójność podejmowanych działań w zakresie promocji obszaru LGD i ideą rozwoju małopolskich uzdrowisk.
„Krynica-Zdrój? Właśnie tak!” to książka – przewodnik autorstwa Tomasza Zubiewicza traktująca o dziejach i atrakcjach turystycznych tego małopolskiego obszaru. Zamierzeniem projektu jest niestandardowe podejście do „odkrywania Małopolski” i ukazanie jej z perspektywy mieszkańca Mazowsza. Będzie to spojrzenie autora na Krynicę-Zdrój, jako turysty, geografa, nauczyciela i prezentera pogody.

„Krynica-Zdrój? Właśnie tak!” to w zamyśle narzędzie promocji, które ma przyczynić się do wzrostu atrakcyjności turystycznej Małopolski i wyborze jej jako destynacji turystycznej.


LEMKODESIGN / RUSNAKDESIGN  – pierwsza edycja konkursu
Głównym celem jest ocalenie przez Polaków i Słowaków przed bezpowrotną utratą przykładów dziedzictwa kulturowego Łemków/Rusnaków z pogranicza.
Projekt realizowany jest przez Gminę Krynica-Zdrój oraz Gminę Bardejów (Słowacja).
Głównym zadaniem projektu jest organizacja konkursu na grafikę użytkową i wzornictwo inspirowane kulturą ludową Łemków/Rusnaków.
Najciekawsze prace konkursowe, które mogą mieć różnorodną formę, np. gadżetów promocyjnych, wzorów użytkowych, identyfikacji wizualnej, małej architektury, itp., odwołujących się do tradycji ludowych Łemków/Rusnaków, będą promować walory kulturalne, turystyczne i architektoniczne tej grupy etnicznej. Konkurs adresowany będzie do osób powyżej 18 roku życia. Zadaniem konkursu jest również stworzenie młodym pola do poszukiwania podobieństw kulturowych na pograniczu polsko-słowackim i uwrażliwienie na proces wymiany kulturowej.
Na portalu społecznościowym Facebook LemkoDesign/RusnakDesign, do którego zostaną zaproszeni m.in. uczestnicy konkursu, którzy poprzez Internet będą mogli się poznać, wymieniać informacjami i doświadczeniami na etapie kreowania prac konkursowych. Prace oceni powołana komisja polsko-słowacka złożona ze znawców tematu. Prace finalistów zostaną  zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Krynicy-Zdroju. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową. Dodatkowo prace finalistów zostaną  zaprezentowane w opracowanym i wydrukowanym katalogu pokonkursowym w dwóch wersjach: polsko/łemkowskiej i słowacko/łemkowskiej, który zostanie kolportowany. Po konkursie wszystkie nadesłane prace  konkursowe  zostaną opublikowane na portalu społecznościowym, gdzie  odbędzie się głosowanie na najlepszą pracę konkursową publiczności.
Projekt realizowany jest od stycznia do czerwca 2015 r.
Projekt współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w ramach programu Small Grants


Uwaga! Zmiana terminu konkursu Lemkodesign/Rusnakdesign
Informujemy, że zmienił się termin naboru prac konkursowych, które należy przesyłać do 30 kwietnia 2015 r. (decyduje data  wpływu).

Regulamin Konkursu
Załącznik nr 1
Contest Regulation
Appendix No1