Aktualności

RSS
Ogłoszenie o wynikach konsultacji Programu współpracy Gminy Krynica-Zdrój z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie o wynikach konsultacji Programu współpracy Gminy Krynica-Zdrój z organizacjami pozarządowymi

Piątek, 20 listopada 2020

Burmistrz Krynicy-Zdroju informuje, iż w wyniku ogłoszonych w dniu 19 października 2020 roku konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Krynica-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” do upływu terminu wskazanego w konsultacjach nie wpłynęły żadne opinie od podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach w/w aktu prawa miejscowego.

więcej
strony 1 2 3 4 5 6 7