Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Krynicy-Zdroju

WYKAZ  WYKONAWCÓW  ODPOWIEDZIALNYCH  ZA  ZIMOWE  UTRZYMANIE  DRÓG  NA  TERENIE   
GMINY  KRYNICY-ZDROJU  W SEZONIE  ZIMOWYM  2019/2020

   

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 37,
odpowiedzialne jest za zimowe utrzymanie:

- dróg gminnych na terenie miasta Krynica - Zdrój
- dróg gminnych na terenie miejscowości Tylicz
- drogi wojewódzkiej nr 971 – ul. Kraszewskiego i ul. Zdrojowa w Krynicy - Zdroju 
- drogi wojewódzkiej nr 981 – ul. Piłsudskiego w Krynicy-Zdroju 

- telefony: (0-18) 471-15 -25,  471- 28-71  kom.  697 701 027,  607 445 311


2.  Firma Jurek Marian Berest 52 b, 33 - 380 Krynica - Zdrój     
 odpowiedzialny jest za zimowe utrzymanie:

- drogi powiatowej ul. Pułaskiego w Krynicy - Zdroju 
- drogi powiatowej Krynica - Zdrój – Tylicz
- drogi powiatowej Kotów - Polany

-  telefon: kom. 722-340-509,  782-264-423


3. Anita Kurnyta  „MATUŁA” Berest 53, 33 - 380 Krynica - Zdrój
odpowiedzialna jest za zimowe utrzymanie:
- drogi powiatowej  Tylicz – Powroźnik
- telefon: kom.   (18)  474-17-29,   506-283 -041, 504- 846-040  


4. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 37,

Usługi Leśne i Przewozowe Łukasz Bałuc
ul. Wiejska 2,  33 - 383 Tylicz 
odpowiedzialny jest za zimowe utrzymanie:
- dróg  gminnych w miejscowości  Muszynka 
-  telefon: kom.  696 480 679, 697 701 027, 607 445 311


5. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 37,
odpowiedzialny jest za zimowe utrzymanie:
- dróg gminnych  w miejscowościach   Czyrna, Piorunka
- telefon: kom. 667 433 061 , 697 701 027 , 607 445 311   


6. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 37,

Usługi Sprzętowo - Transportowe   Kazimierz Czernecki
Polany 45 b, 33 – 380 Krynica-Zdrój 
odpowiedzialny jest za zimowe utrzymanie:
- dróg gminnych w miejscowościach   Polany, Berest,  Mochnaczka Wyżna , Mochnaczka Niżna.
- telefon:   517 323 391,  697 701 027 , 607 445 311   


7. Anita Kurnyta   Berest 53, 33 - 380 Krynica-Zdrój
odpowiedzialne jest za zimowe utrzymanie:
- drogi wojewódzkiej nr 981 Krzyżówka – Grybów
- drogi wojewódzkiej nr 981 – ul. Sądeckiej /od ul. Słowińskiej do Krzyżówki/ 
- telefon (18)  474-17-29,   506-283 -041,  504- 846-040  


8. FIRMA ZABERD  S.A.   
ul. Bystrzycka 24,   54-215 WROCŁAW  
CDZ dla Dróg Krajowych
Nowy Sącz ul. Krakowska 91A/4
telefon – (018) 547-16-80, 512 808 883
Koordynator ZUD  kom.  516  008  618
Punkt Zimowego Utrzymania Dróg Mochnaczka Wyżna 
odpowiedzialna jest za zimowe utrzymanie:

-  drogi krajowej Nowy Sącz – Krzyżówka – Tylicz – Muszynka
-  telefony: kom.  517 202 636
-  telefony: kom.  505 108 680