Konkursy, granty

Zarządzenie Nr 405.2017 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu projektów na zlecenie realizacji zadań własnych Gminy Krynicy-Zdroju w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Zarządzenie Nr 405.2017 Burmistrza Krynicy-Zdroju

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 405.2017

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 405.2017


Zarządzenie nr 378.2017 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na zlecenie realizacji zadań własnych Gminy Krynicy-Zdroju w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Zarządzenie nr 378.2017 Burmistrza Krynicy-Zdroju


Szanowni Państwo,

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju informuje, iż w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze kultury w budżecie na rok 2016 została zabezpieczona kwota 40.000,- zł.

Oferty należy składać zgodnie z wzorem zamieszczonym poniżej.

załącznik

Wypełniony formularz należy przesłać do 15 marca 2016r. na adres Urzędu Miejskiego
w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7
.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Strategii i Rozwoju Lokalnego pod numerem telefonu tel. 18 472 55 48.

WYNIKI


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku na terenie Gminy Krynicy-Zdroju

Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku na terenie Gminy Krynicy-Zdroju

Pobierz wszystkie załączniki

Formularz korekty działań - aktualizacja opisu poszczególnych działań w formacie doc

Formularz korekty harmonogramu w formacie doc

Formularz korekty kosztorysu w formacie doc

Ramowy wzór umowy w formacie doc

Karta oceny merytorycznej w formacie doc

Ogłoszenie o konkursie - skan w formacie pdf

Wzór oferty w formacie doc

 


Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku na terenie Gminy Krynicy-Zdroju

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

formularz zgłoszenia kandydata
 


2015-12-23 Otwarty konkurs ofert z obszaru "Pomoc społeczna"