Konkursy, granty

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku na terenie Gminy Krynicy-Zdroju


Zarządzenie nr 502.2017 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gmniny Krynicy-Zdroju


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Krynicy-Zdroju


Szanowni Państwo,

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju informuje, iż w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze kultury w budżecie na rok 2017 została zabezpieczona kwota 40.000,- zł.

Oferty należy składać zgodnie z wzorem zamieszczonym poniżej.

załącznik

Wypełniony formularz należy przesłać do 19 kwietnia 2017r. na adres Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Strategii i Rozwoju Lokalnego pod numerem telefonu tel. 18 472 55 48.


Zarządzenie Nr 405.2017 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu projektów na zlecenie realizacji zadań własnych Gminy Krynicy-Zdroju w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Zarządzenie Nr 405.2017 Burmistrza Krynicy-Zdroju

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 405.2017

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 405.2017


Zarządzenie nr 378.2017 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na zlecenie realizacji zadań własnych Gminy Krynicy-Zdroju w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Zarządzenie nr 378.2017 Burmistrza Krynicy-Zdroju