Konkursy, granty

Informujemy, iż w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi  w obszarze kultury w budżecie na 2018 rok została zabezpieczona kwota 50.000,- zł.

Chętnych zapraszamy do składania ofert.

Wypełniony formularz należy złożyć do 27 marca 2018 r. w kancelarii Urzędu Miejskiego
w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Strategii i Rozwoju Lokalnego pod numerem telefonu 18 472 55 48.

wzór oferty


Otwarty konkurs ofert z obszaru "Pomoc społeczna"

Zarządzenie nr 620.2018 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 18.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z obszaru "Pomoc społeczna"

Zarządzenie nr 645.2018 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 19.02.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach konkursu otwartego ofert na realizację zadania z obszaru "Pomoc społeczna" i zasad pracy komisji konkursowej

Zarządzenie nr 645a.2018 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 21.02.2018 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z obszaru "Pomoc społeczna"


Ogłoszenie konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju w roku 2018


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku na terenie Gminy Krynicy-Zdroju