Aktualności

RSS
Otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach 9. Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach 9. Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Czwartek, 28 maja 2020

Otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach 9. Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.1 Aktywna Integracja - projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

więcej
strony 1 2