Z powodu wysokich temperatur, w dniu 4 lipca br. Urząd Miejski będzie otwarty w skróconych godzinach - zapraszamy do godziny 14:30

Przejdź do stopki
Blisko dziesięć milionów dla naszej Gminy

Blisko dziesięć milionów dla naszej Gminy

Gmina Krynica - Zdrój otrzymała 9 900 000,00 zł w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Środki zostaną przeznaczone na budowę i modernizację infrastruktury turystycznej w obrębie Góry Parkowej w Krynicy-Zdroju tj. budowę Amfiteatru.

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 6.06.2022 do 5.07.2022 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynica-Zdrój -

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 6.06.2022 do 5.07.2022 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynica-Zdrój - "Muszynka 1" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 06.06.2022 r. do 05.07.2022 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynica–Zdrój - „Muszynka 1” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokumenty ww. będą dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju w godzinach pracy Urzędu oraz w BIP-ie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy- Zdroju: www.krynica-zdroj.pl