Zawiadomienia Burmistrza

RSS
Zawiadomienie z 26 marca 2021 r.

Zawiadomienie z 26 marca 2021 r.

Poniedziałek, 29 marca 2021

Zawiadomienie o postanowieniu stwierdzającym konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw wraz z budynkiem usługowo-handlowym oraz infrastrukturą techniczną wg opisu przedsięwzięcia znajdującego się w karcie informacyjnej przedsięwzięcia”

więcej