Tereny gminne do sprzedaży

Sprawdź aktualne przetargi inwestycyjne

Nr działki

Pow.
m.kw

Położenie
nieruchomości

Opis nieruchomości

719

600

Tylicz

Działka położona przy Rynku w Tyliczu, zabudowana budynkiem po byłym przedszkolu o pow. użytkowej 191,80 m.kw.

736

1600

Tylicz

Działka położona w Tyliczu, przy ul. Kazimierza Wielkiego zabudowana  budynkiem po byłej sali gimnastycznej.

37/22

1900

Piorunka

 Działka położona w Piorunce w terenach dla lokalizacji obiektów mieszkalnych jednorodzinnych lub mieszkalno-pensjonatowych

397/3

398/3

452

5741

Krynica-Zdrój Działka położona w Krynicy przy ul. Kraszewskiego. Przeznaczenie terenu – usługi. Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi gastronomii i hotelarskie realizowane jako pensjonat, usługi turystyki i rekreacji, usługi handlu
175/1
175/2
3934
3651
Krynica-Zdrój Działka położona w Krynicy przy ul. Sądecka. Przeznaczenie terenu – usługi. Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi gastronomii i hotelarskie realizowane jako pensjonat, usługi turystyki i rekreacji, usługi handlu
411/2 11 183 Krynica-Zdrój Działka położona w Krynicy przy ul. Słotwińska. Teren usług hotelarskich. Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego - urządzenia związane z obsługa rekreacji
2367 1771 Krynica-Zdrój Działka w Krynicy położona przy ul. Pułaskiego. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej
488/1 3092 Krynica-Zdrój Działka w Krynicy przy ul. Zamkowej. Teren usług hotelarskich, realizowanych jako domy wypoczynkowe, hotele lub pensjonaty z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, sanatoria. Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego – usługi zdrowia, gastronomia
782
781
775
776
777
 
1691
382
391
1306
543
Krynica-Zdrój

Działka przy ul. Kraszewskiego/Zawodzie. Przeznaczenie podstawowe:

a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne lokalizowane na istniejących działkach budowlanych oraz na nowo wydzielonych działkach o powierzchni nie mniejszej niż 10 arów,

b) usługi komercyjne realizowane jako wolnostojące lub wbudowane w budynku mieszkalnym jednorodzinnym,

c) usługi komercyjne realizowane jako wynajem pokoi dla turystów w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego - drobna wytwórczość na działkach budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 10 arów
1946/2
1948
1948
909
2153
525
Krynica-Zdrój

Działka przy ul. Kraszewskiego. Tereny zabudowy usługowej. Przeznaczenie terenu - usługi komercyjne, realizowane jako centrum ogólnomiejskie;

Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi administracji, kultury, edukacji, ochrony zdrowia, handlu i gastronomii, bankowości i finansów, biura, usługi hotelarskie;

 

 

Nr działki

 

Pow.   m.kw

 

Położenie  nieruchomości

 

Opis nieruchomości

201/5
201/6
201/8
201/9
201/10
201/11
201/12
201/13
201/14
201/17
201/18
201/19
201/20
201/21
201/22
201/23
201/24
201/25
201/26
201/27
201/28
201/32
201/33
201/34
201/36
201/37
202/55
202/56
202/58
202/59
202/61
202/62
202/63
202/64
202/65
202/66
202/67
202/68
202/69
202/70
202/71
202/72
202/73
202/74
202/75
202/76
202/78
202/79
202/80
202/81
202/82
202/83
202/84

1312
1536
456
1360
557
1465
1465
1292
1482
1356
1380
1421
701
1624
421
1356
1521
1141
1532
265
1356
1213
1356
1271
422
1356
862
1322
952
1679
975
1499
1200
1362
1200
1058
1200
1071
1389
1200
186
1335
1118
1200
1200
1200
1077
1385
1385
1385
1385
1876
1294

 

 

Mochnaczka Wyżna

 

 

Działki położone w pośredniej części wsi w terenie zwanym „Lotnisko” Teren płaski, stanowi użytek zielony – łąka. Działki położone w kilku liniach zabudowy, poprzedzielane drogami wewnętrznymi. Otoczenie - tereny rolne, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W pobliżu gminny ośrodek sportowy, sklep oraz szkoła.

Posiadają możliwość przyłączy do pełnej infrastruktury technicznej. Dojazd do działek drogami wewnętrznymi biegnącymi od drogi krajowej Krzyżówka-Tylicz oraz od drogi gminnej „Cichy Kącik” – Mochnaczka Wyżna.

 

Przeznaczenie:

Działki objęte są obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym leżą w terenach o przeznaczeniu podstawowym pod budownictwo mieszkaniowe  jednorodzinne, usługi komercyjne realizowane jako wynajem pokoi dla turystów w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Przeznaczenie dopuszczalne  - usługi komercyjne realizowane jako wolnostojące lub wbudowane w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi handlu, ochrony zdrowia i odnowy biologicznej, edukacji, biura o symbolach 1.MN/U – 3.MN/U oraz w terenach zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolach 1.MN-3.MN.

 

Sprzedaż działek w drodze przetargów ustnych nieograniczonych