Burmistrz

dr Dariusz Reśko

ur. 1967 r.

- burmistrz Krynicy-Zdroju od grudnia 2010 r.;
- absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Rolniczy), Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu MCS w Lublinie o/Rzeszów (obecnie Uniwersytet Rzeszowski) oraz studiów podyplomowych (rachunkowość i finanse; innowacyjne zarządzanie badaniami naukowymi) w WSB-NLU Nowy Sącz
- dr nauk ekonomicznych – praca doktorska obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie (aktualnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) (2007 r.)
- posiada wieloletnie doświadczenie samorządowe:
 2002 - 2006; 2010 - radny Rady Powiatu Nowosądeckiego,
 2005 – 2007 - sekretarz gminy Krynica-Zdrój,
 2007 – 2009 - zastępca burmistrza Krynicy-Zdroju;
- poprzednio Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu; specjalista z zakresu rozwoju lokalnego, przedsiębiorczości, uzdrowisk oraz zarządzania w turystyce i hotelarstwie.
- współpracuje z wieloma organizacjami w ramach realizowanych projektów badawczych, szkoleniowych, ekspertyz i analiz.
- wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania w turystyce i hotelarstwie, rozwoju regionalnego, administracji publicznej oraz kierowania zespołami pracowniczymi.
- wykładowca - Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, ISCAP/IPP Instituto Politecnico do Porto (Portugalia) oraz trener wielu instytucji szkoleniowych
- posiada wieloletnie menedżerskie doświadczenie praktyczne uzyskane w pracy w sektorze prywatnym i publicznym (m.in. hotelarstwo, turystyka, uzdrowiska).
- wieloletni członek i działacz  organizacji pozarządowych, klubów sportowych;
- autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, monografii oraz opracowań badawczych.