Współpraca

Promocja zwyczajów bożonarodzeniowych podczas II edycji projektu „Nasz Region – Nasza Kultura

Na zaproszenie Krynickiego Stowarzyszenia Przyjaciół z Bad Sooden-Allendorf w dniach od 27.12. 2016 do 02.01.2017 w Krynicy Zdroju przebywała delegacja niemieckiego stowarzyszenia przyjaciół Krynicy-Zdroju (Freundeskreis für die Partnerschaft mit Krynica-Zdrój). Realizacja projektu „II edycja Nasz Region – Nasza Kultura” umożliwiła gościom poznanie naszych tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych i dalsze utrwalenie współpracy miedzy naszymi miastami.

W ramach istniejącego już od 2010 roku partnerstwa miast Krynica Zdrój i niemieckiego uzdrowiska Bad Sooden-Allendorf realizowane są projekty mające na celu współpracę między różnymi instytucjami oraz grupami społecznymi. Nawiązana współpraca stanowi doskonałą płaszczyznę do promocji Małopolski, jej walorów, historii i tradycji. W 2015 roku poprzez realizację programu „Nasz Region – Nasza Kultura” zaprezentowano mieszkańcom Bad Sooden-Allendorf kulturę naszego regionu, w tym: promocję wyrobów regionalnych, koncert młodych talentów oraz zespołu łemkowskiego. W dniach od 27 do 30 grudnia 2016 roku zrealizowano II edycję tego programu prezentując nasze tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe.

Projekt „II edycja Nasz Region – Nasza Kultura” został zrealizowany  przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz ze środków własnych Stowarzyszenia oraz pomocy Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.

W realizacji programu uczestniczyli: wicemarszałek województwa małopolskiego Stanisław Sorys, przedstawiciele władz Krynicy-Zdroju i Bad Sooden-Allendorf, członkowie obu stowarzyszeń na czele z Teresą Grewe (członek Zarządu) i Izabelą Micek(Prezes Stowarzyszenia), pozostali uczestnicy projektu oraz mieszkańcy miasta i gminy Krynica Zdrój, Tylicza, Muszynki, Czyrnej oraz Nowego Sącza.
Pierwszy dzień programu rozpoczął się w Czyrnej w Domu Polsko-Słowackim od prezentacji i wspólnego wykonywania ozdób świątecznych tworzonych zgodnie z lokalną ludową tradycją, przeplatanego opowieścią o miejscowych zwyczajach wigilijnych. Następnie dzieci z Czyrnej zaprezentowały widowisko jasełkowe. Pomieszczenia Domu Polsko-Słowackiego nie mogły pomieścić wszystkich chętnych Po owacyjnie nagrodzonym występie wszyscy zasiedli do tradycyjnie nakrytego stołu wigilijnego. Potrawy przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Czyrnej wg miejscowych przepisów polsko-łemkowskich. Odbyła się wspólna degustacja potraw i radosne świętowanie. W takiej ciepłej i rodzinnej atmosferze nie mogło się obejść bez wspólnego śpiewania polskich i niemieckich kolęd. „Cichą Noc” śpiewano przeplatając zwrotki w języku polskim i niemieckim.

W czwartek, w drugim dniu programu, pokazano gościom najciekawsze miejsca w Krynicy. Oprowadzający przewodnik opowiedział o historii i walorach uzdrowiska, również tych związanych z uprawianiem sportów zimowych, pobytach sławnych postaci i perspektywach rozwoju miasta. Goście z Bad Sooden-Allendorf spotkali się także z przedstawicielami Urzędu i Rady Miasta Krynicy-Zdroju. Po południu odbył się Koncert Świąteczny w Kościele Zdrojowym. Usłyszeliśmy kolędy i pastorałki w wykonaniu chóru „Scherzo” pod dyrekcją Andrzeja Citaka, dyrektor artystyczny Małgorzata Miecznikowska-Gurgul. Koncert zgromadził licznie przybyłych mieszkańców Krynicy, kuracjuszy i przebywających na odpoczynku świątecznym gości.

W piątek 30 grudnia, trzeciego dnia programu ,uczestnicy udali się do Nowego Sącza. W Miasteczku Galicyjskim zostali powitani przez v-ce marszałka Stanisława Sorysa i zaproszeni do udziału w prezentacji inwestycji na terenie woj. Małopolskiego zrealizowanych ze środków unijnych Następnie z żywym zainteresowaniem zwiedzono całą ekspozycję muzealną. W godzinach popołudniowych, po przybyciu do Muszynki, uczestnicy zapoznali się z historią Konfederatów Barskich i śladami ich pobytu w Muszynce i Tyliczu. Dzień zakończył się niezapomnianym kuligiem, z pochodniami, śpiewem i radością ze wspólnego towarzystwa.
Goście z Niemiec przebywali w Krynicy jeszcze dwa dni. Nowy Rok przywitali wspólnie ze swymi polskimi gospodarzami w Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego. W pierwszy dzień Nowego Roku uczestniczyli w tradycyjnym Koncercie Noworocznym w Pijalni Głównej w wykonaniu zespołu Sopranissimo i Orkiestry Zdrojowej pod batutą Mieczysława Smydy.
Realizacja programu zakończyła się pełnym sukcesem. Przybyli do Krynicy mieszkańcy niemieckiego miasta partnerskiego poznali naszą tradycję i zwyczaje związane ze świętowaniem wigilii i Bożego Narodzenia. Pobyt u polskich rodzin pozwolił na zawarcie osobistych przyjaźni. Prezentacja naszego dziedzictwa kulturowego, tradycji bożonarodzeniowej, uczestnictwo w występach dzieci i młodzieży a także koncertach uznanych artystów było znakomitą promocją woj. Małopolskiego i Sądecczyzny. Nasza mała ojczyzna, nasz region zyskał nowych przyjaciół, ambasadorów naszej kultury. Nasi przyjaciele z miasta partnerskiego zaprosili przedstawicieli władz oraz członków Krynickiego Stowarzyszenia do kolejnej wizyty w Bad Sooden-Allendorf i uczestnictwa w dożynkach w sierpniu 2017 r.
Koordynator projektu  Prezes Krynickiego Stowarzyszenia Przyjaciół z Bad Sooden-Allendorf,
Izabela Micek, dziękuje serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji w/w przedsięwzięcia.
Szczególne podziękowania składamy Panu wicemarszałkowi województwa Małopolskiego Stanisławowi Sorysowi.

Izabela Micek
Prezes Krynickiego Stowarzyszenia Przyjaciół z Bad Sooden-Allendorf


                                    
PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO


Konsultacje ws. Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krynicy-Zdroju

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały

Tryb powołania

Załączniki


Burmistrz Krynicy-Zdroju zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmiany Uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krynicy-Zdroju w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Ogłoszenie o konsultacjach

Uchwała zmieniająca w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 


Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza konsultacje "Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2015-2018 Gminy Krynicy-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Programu współpracy Gminy Krynicy-Zdroju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Programu współpracy Gminy Krynicy-Zdroju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

ZASADY ZAMIESZCZANA INFORMACJI NA STRONIE PRZEZ LOKALNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE