Współpraca

Ogłoszenie o konsultacjach z dnia 5 października 2017 r. projektu Programu współpracy Gminy Krynicy-Zdroju z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok


OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Krynicy-Zdroju.


Konsultacje ws. Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krynicy-Zdroju

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały

Tryb powołania

Załączniki


Burmistrz Krynicy-Zdroju zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmiany Uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krynicy-Zdroju w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Ogłoszenie o konsultacjach

Uchwała zmieniająca w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu


Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza konsultacje "Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2015-2018 Gminy Krynicy-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Programu współpracy Gminy Krynicy-Zdroju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Programu współpracy Gminy Krynicy-Zdroju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

ZASADY ZAMIESZCZANA INFORMACJI NA STRONIE PRZEZ LOKALNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE