Podatki, czynsze, opłaty

Informacja

Z dniem 1 lipca 2019 r. weszło w życie Rozporządenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105), oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126). Zostały w nich określone wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny.

Nowe formularze składane w wersji papierowej lub elektronicznej mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Obowiązujące wzory dekloaracji podatkowych dostępne są tutaj:>>>


Zarządzenie nr 60.2019 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 4.02.2019 r. w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych


UCHWAŁA NR XLV.324.2018 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju Nr XLII.294.2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej