Podatki, czynsze, opłaty

Informacja

Z dniem 1 lipca 2019 r. weszło w życie Rozporządenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105), oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126). Zostały w nich określone wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny.

Nowe formularze składane w wersji papierowej lub elektronicznej mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Obowiązujące wzory dekloaracji podatkowych dostępne są tutaj:>>>


 

ZAŚWIADCZENIA W SPRAWACH PODATKOWYCH

INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

UDZIELANIE ULG Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT W PRZYPADKACH UZASADNIONYCH WAŻNYM INTERESEM PODATNIKA LUB INTERESEM PUBLICZNYM

OKREŚLENIE/ KOREKTA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTU DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

USTALENIE/KOREKTA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO Z TYTUŁU PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

OPŁATA MIEJSCOWA

OPŁATA UZDROWISKOWA

WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2020 R.

STAWKI CZYNSZU ZA 1 M2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ W LOKALACH MIESZKALNYCH

OPŁATA TARGOWA