Najem lokali i użyczenie

RSS

ZARZĄDZENIE NR 765.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 08 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem.

Czwartek, 9 września 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551, 1561.) zarządza si

więcej

ZARZĄDZENIE NR 764.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 08 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal przeznaczony do oddania w najem wraz z częścią gruntu.

Czwartek, 9 września 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551, 1561.) zarządza si

więcej

ZARZĄDZENIE NR 761.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 07 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego część działki przeznaczoną do oddania w użyczenie.

Czwartek, 9 września 2021

ZARZĄDZENIE NR 761.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 07 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego część działki przeznaczoną  do oddania w użyczenie. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.

więcej

ZARZĄDZENIE NR 753.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie.

Wtorek, 31 sierpnia 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551.) zarządza się, co

więcej
strony 1 2 3 4 5 6