Centrum Księgowo-Administracyjne Oświaty Gminy Krynica-Zdrój

Centrum Księgowo-Administracyjne Oświaty Gminy Krynica-Zdrój
w Krynicy-Zdroju
ul Józefa Ignacego Kraszewskiego 158A
33-380 Krynica-Zdrój
(Szkoła Podstawowa nr 2 wejście od ul. Reymonta)
tel. 18 471 53 20

Komórki Centrum Wewnętrzny numer telefonu:
Dyrektor: mgr Grzegorz Jarecki 551
Główny księgowy: mgr Andrzej Jurkowski 552
Księgowość - analityka budżetowa, sprawy ogólne zespołu 522
Płace szkół i przedszkoli, dofinansowanie dokształcania 508

Do zakresu działania Oświaty Gminy Krynica-Zdrój należą sprawy:

 • w zakresie finansowania i księgowości:
  • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej
  • organizowanie i prowadzenie obsługi kasowej i bankowej szkół
  • sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym
  • prowadzenie rozliczeń zaliczek pieniężnych, kosztów podróży służbowych, opłat pocztowych i telefonicznych itp.
  • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej
  • sporządzanie co miesięcznych sprawozdań i rocznych bilansów finansowychnadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budżetowej
  • prowadzenie obsługi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • organizowanie inwentaryzacji składników majątkowych szkół i przedszkoli oraz sprawowanie nadzoru nad jej przebiegiem
  • przygotowanie list płac i obsługa w zakresie wypłat wynagrodzeń
  • prowadzenie ewidencji wypłat, sporządzanie sprawozdań i analiz
  • obsługa kadrowa dyrektorów szkół na podstawie nadzoru bezpośredniego

Centrum Księgowo-Administracyjne Oświaty Gminy Krynica-Zdrój prowadzi obsługę administracyjno - księgową następujących jednostek:

Dyrektorzy jednostek:

Numer telefonu

Gminne Przedszkole nr 2 w Krynicy-Zdroju

18 471 56 34
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Krynicy-Zdroju 18 471 55 38
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krynicy-Zdroju 18 471 54 42
Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Tyliczu 18 471 13 91
Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście 18 471 17 93
Szkoła Podstawowa w Piorunce 18 471 17 77