Z powodu wysokich temperatur, w dniu 4 lipca br. Urząd Miejski będzie otwarty w skróconych godzinach - zapraszamy do godziny 14:30

Przejdź do stopki

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zasad udzielania przedsiębiorcom ulgi w postaci umorzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości Gminy Krynicy-Zdroju w najem, dzierżawę lub użytkowanie

UCHWAŁA NR XXIII.190.2020 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zasad udzielania przedsiębiorcom ulgi w postaci umorzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości Gminy Krynicy-Zdroju w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii należnych za miesiące kwiecień i maj 2020 r.