Znajdź nas: Kamera online
Punkt Obsługi Przedsiębiorców
 


Informacje dla Urzędów Skarbowych

- skrzynka e-puap - /1210073/skrytka
- kod terytorialny gminy - 1210073
Konta bankowe:
dochody z tytułu: karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno-prawnych, udziały w podatku dochodowym - na konto 31 8802 0002 2001 0000 1401 0009
Pozostałe dochody na konto 53 8802 0002 2001 0000 1401 0001

Godziny urzędowania


Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju

ul. Kraszewskiego 7
33 - 380 Krynica-Zdrój

Czynny w poniedziałek w godzinach 8.00-16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.30- 15.30,
w sobotę Urząd nieczynny.

Konta bankowe

1. Wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, sprzedaży mienia, najmu (z wyłączeniem czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe w obiektach, których zarządcą jest MPGK Sp. z o.o.), dzierżawy i użytkowania wieczystego gruntu,  grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego, zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej:
53 8802 0002 2001 0000 1401 0001

2. Opłaty skarbowej za wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego:
53 8802 0002 2001 0000 1401 0001

Wniosek 3. Wpłaty z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe w obiektach, których zarządcą jest MPGK Sp. z o.o.:
52 8802 0002 2001 0000 1401 0019

4. Opłaty za udostępnienie danych osobowych:
47 8802 0002 2001 0000 1401 0012

5. Wadia na przetargi:
26 8802 0002 2001 0000 1401 0002


Struktura organizacyjnaObsługa mieszkańców

Referat Podatków i Opłat 18 472 55 27 lub nr kancelarii i wew. 527,
 18 472 55-38 lub nr kancelarii i wew. 538

Deklaracja na podatek od nieruchomości.doc
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.doc
ZN-1/A - dane o nieruchomościach  
ZN-1/B - zwolnienia w podatku od nieruchomości.doc

Deklaracja na podatek rolny

Informacja w sprawie podatku rolnego

ZR-1/A - dane o nieruchomościach rolnych

ZR-1/B Zwolnienia i ulgi podatkowe w podatku rolnym

Deklaracja na podatek leśny

Informacja w sprawie podatku leśnego

ZL-1/A - dane o nieruchomościach leśnych

ZL-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 - pdf

Załącznik do deklaracji na podatek od śrdków transportowych DT-1/A - pdf

Informacja o podatku od środków transportowych

Informacja o opłacie od posiadania psa

Informacja o opłacie uzdrowiskowej

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 r.

 

UCHWAŁA Nr XVII.108.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XVII.109.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 

UCHWAŁA NR XXXIII.196.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej

UCHWAŁA NR XXXIII.197.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie opłaty miejscowej

Uchwała w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA Nr XVII.110.2011 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
UCHWAŁA NR XXXIII.199.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psówWydział Strategii i Rozwoju Lokalnego 18 472 55 13 lub nr kancelarii i wew. 513
  • Rejestracja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, transport osób : 

  Punkt Obsługi Przedsiębiorców      


Pełnomocnik Burmistrz ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom: tel. 18 4725503

Wydział Inwestycji, Architektury i Nieruchomości 

REALIZOWANE PROCEDURY


Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

REALIZOWANE PROCEDURY

Urząd Stanu Cywilnego tel.  18 472 55 19 lub nr kancelarii i wew. 519

PROCEDURY REALIZOWANE PRZEZ USCEwidencja Ludności 18 472 55-17 lub nr kancelarii i wew.517 

REALIZOWANE PROCEDURY


REFERAT GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 18 471 29 51 (siedziba: MPGK, ul. Kraszewskiego 37 - III piętro)

Wniosek  o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnej Gminy Krynicy – Zdroju lub jej jednostki podległej.  

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego


Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 


Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych  18 472 55 60 lub nr kancelarii i wew. 560


Wydawanie zaświadczeń dotyczących poszukiwanych przedsiębiorców [ dla obywateli] [ dla firm i instytucji]
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej na żądanie stron[ dla obywateli ] [ dla firm i instytucji]
Przyjęcie stron przez wójta/burmistrza/prezydenta [
dla obywateli] [ dla firm i instytucji]
Skargi, wnioski, zapytania [ dla obywateli] [ dla firm i instytucji]
Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
[dla obywateli] [ dla firm i instytucji]
Udostępnienie Informacji Publicznej [dla obywateli] [dla firm i instytucji]
Wydanie zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów [ dla obywateli] [ dla firm i instytucji]
Dofinansowanie projektów imprez sportowych i rekreacyjnych ze środków budżetu gminy [ dla obywateli] [ dla firm i instytucji]
Rejestracja Instytucji Kultury [
dla obywateli] [ dla firm i instytucji]

18 471 29 51 (siedziba: MPGK, ul. Kraszewskiego 37 - III piętro)