Znajdź nas: Kamera online
Punkt Obsługi Przedsiębiorców
 


Mapa Gminy Krynica-Zdroju


Krynica-ZdrójSzlak Cerkwi Łemkowskich

W październiku 2013 roku Szlak Architektury Drewnianej (w którego skład wchodzą Cerkwie Łemkowskie) został uhonorowany przez Polską Organizację Turystyczną złotym certyfikatem Eden za najlepszy produkt turystyczny.

 Obejmuje miejscowości:

  • Krynica-Zdrój
  • Berest, Polany
  • Piorunka
  • Czyrna
  • Mochnaczka
  • Tylicz
  • Muszynka

CERKIEW GRECKOKATOLICKA P. W. ŚW PIOTRA I PAWŁA

CERKIEW GREKOKATOLICKA P.W. ŚW PIOTRA I PAWŁA Zbudowana została w latach 1872 – 1857w tradycji cerkiewnej, murowany z cegły i kamienia, częściowo otynkowany. Cerkiew ta jest jednonawowa z transeptem, którą wieńczy węższe presbiterium z przylegającą do niego zakrystią. Budynek wieńczy dach sidłowy z siedmioma baniastymi wieżyczkami ze ślepymi latarniami. Frontowa wieża nakryta jest baniastym hełmem z latarnią otoczoną z dwóch stron dwoma mniejszymi przybudówkami zwieńczonymi podobnie jak wieża główna. Całość kryta jest blachą. Z zabytków cerkiewnych zachowały się cztery ołtarze boczne z XIX wieku.CERKIEW PRAWOSŁAWNA P. W. ŚW. RÓWNEGO APOSTOŁOM KSIĘCIA WŁODZIMIERZA

 CERKIEW PRAWOSŁAWNA P.W. ŚW. RÓWNEGO APOSTOŁOM KSIĘCIA WŁODZIMIERZA Zbudowana w latach 1983 – 1996 z cegły w tradycji budownictwa cerkiewnego. Wewnątrz ikonostas oraz kilka ikon. W przedsionku zabytkowy obraz ze sceną sądu Chrystusa oraz wyciętą w drewnie sceną „Ukrzyżowania” pochodzącą prawdopodobnie za zwieńczenia ikonostasu.

CERKIEW P. W. OPIEKI NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY- Obecnie kościół parafialny p.w. Serca Jezusowego

Zbudowana w latach 1887 – 1888 w miejscu spalonej w 1796 r. cerkwi. Jest to budynek drewniany, konstrukcji zrębowej z kwadratową wieżą konstrukcji słupowej. Budynek wieńczą trzy baniaste kopuły ze ślepymi latarniami. Z wyposażenia cerkiewnego zachowało się jedynie barkowe XVIII w. tabernakulum z rzeźbionym tronem i wizerunek Chrystusa przy słupie oraz barokowo klasycystyczny lichtarz z XIX wieku

CERKIEW GRECKOKATOLICKA P. W. ŚW. KOSMY I DAMIANA – BEREST - obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

DAWNA CERKIEW GREKO – KATOLICKA P.W. ŚW. KOSMY I DAMIANA – BEREST Zbudowana została w 1842 r., w typie sakralnego budownictwa zachodnio – łemkowskiego. To budynek drewniany, konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowej. Budynek wieńczą trzy baniaste wieżyczki ze ślepymi latarniami dodatkowo ozdobione kopułkami i kutymi krzyżami. Wnętrze nakryte kopulastymi sklepieniami pozornymi. Całość wyposażenia utrzymana została w tradycji cerkiewnej.

CERKIEW GRECKOKATOLICKA P. W. MICHAŁA ARCHANIOŁA – POLANY - obecnie kościół filialny rzymskokatolicki pod tym samym wezwaniem

 Wybudowana w 1820 r. w miejscu poprzedniej z 1667 r. w typie budownictwa zachodnio – łemkowskiego. Jest to cerkiew drewniana, zrębowa z wieżą konstrukcji słupowej o pochyłych ścianach z izbicą i babińcem. Całość wieńczą trzy baniaste wieżyczki ze ślepymi latarniami. W dobrym stanie zachował się ikonostas regencyjno – rokokowy z XVIII wieku i barokowa ambona z 1700 roku.

CERKIEW GRECKOKATOLICKA P. W .ŚW.KOSMY I DAMIANA – PIORUNKA - obecnie kościół rzymskokatolicki pod tym samym wezwaniem

DAWNA CERKIEW GREKO – KATOLICKA P.W.ŚW.KOSMY I DAMIANA – PIORUNKA Zbudowana w 1789 r. w typie sakralnego budownictwa zachodnio – łemkowskiego. Jest drewniana, trójdzielna, jednonawowa, konstrukcji zrębowej z wieżą o konstrukcji słupowej. Całość wieńczą trzy baniaste kopuły. Wewnątrz zachowany został wystrój cerkiewny. Wnętrze nakryte sklepieniami zwierciadlanymi. Najstarszym, a zarazem w całości zachowanym zabytkiem jest rokokowy ikonostas z XVIII w.

CERKIEW GRECKOKATOLICKA P. W. ŚW. PARASKIEWY – CZYRNA - obecnie kościół rzymskokatolicki p. w. Niepokalanego Serca NPM

DAWNA CERKIEW GREKO – KATOLICKA P.W. ŚW. PARASKIEWY – CZYRNA Budowla z 1892 r. w typie zachodnio – łemkowskim. To budynek trójdzielny, jednonawowy, z wieżą słupową. Cały budynek jest konstrukcji zrębowej, zbudowany z drewna, szalowany. Dach nad presbiterium siodłowy, nad nawą kopuła zakończona wieżyczka z latarnią i baniastym chełmem. Wnętrze utrzymane częściowo w tradycji cerkiewnej.

CERKIEW GRECKOKATOLICKA P. W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA – MOCHNACZKA – NIŻNA -
obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki Matki Boskiej Częstochowskiej

DAWNA CERKIEW GREKO – KATOLICKA P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA – MOCHNACZKA – NIŻNA Cerkiew z 1846 r. w typie budownictwa zachodnio - łemkowskiego. Budynek konstrukcji zrębowej z wieżą konstrukcji słupowej zwężającą się ku górze z nadwieszoną izbicą. Dach namiotowy, kryty blachą. Całość wieńczą trzy wieżyczki ze ślepymi latarniami. Najstarszym zabytkiem w całości zachowanym jest barokowo – klasyczny ikonostas z przełomu XVII/XVIII w.

CERKIEW GRECKOKATOLICKA P. W. JANA EWANGELISTY – MUSZYNKA - obecnie kościół filialny rzymskokatolicki

DAWNA CERKIEW GREKO – KATOLICKA P.W. JANA EWANGELISTY – MUSZYNKA Zbudowana w 1689 r. częściowo odnowiona w XVIII wieku. To budynek drewniany konstrukcji zrębowej, trójdzielny, jednonawowy. Dachy nad nawą i presbiterium łamane, nad babińcem siodełkowe, zwieńczone baniastą wieżyczką ze ślepą latarnią. Wyposażenie wnętrz cerkiewne.

CERKIEW GRECKOKATOLICKA P. W. ŚW. KOSMY I DAMIANA – TYLICZ - obecnie kościół p. w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyliczu

DAWNA CERKIEW GREKO – KATOLICKA P.W. ŚW. KOSMY I DAMIANA – TYLICZ Zbudowana w latach 1738 – 1744 r. w typie sakralnego budownictwa zachodnio – łemkowskiego. To budynek trójdzielny, jednonawowy z wieża konstrukcji słupowej podbita gontem. Cerkiew w całości jest drewniana o konstrukcji zrębowej. Wieńczą ją trzy wieżyczki z baniastymi hełmami. Wnętrza cerkiewne. Najstarszym elementem jest ikonostas późnobarokowy z elementami współczesnymi.