Urząd Statystyczny w Krakowie informuje o badaniach ankietowych realizowanych w województwie małopolskim

W trosce o wspólne zdrowie i bezpieczeństwo, z uwagi na sytuację epidemiczną, badania statystyczne w 2021 r. będą realizowane przez pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie głównie metodą wywiadu telefonicznego.  

Pozyskane w badaniach statystycznych dane są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarcze województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, spiołecznych i administracyjnych. Zbierane i gormadzone w badaniach dane indywidualne i osobowe są objęte tajemnicą statystyczną - są one należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. 

Informacje o realizowanych badaniach ankietowych można uzyskać u kierownika Wydziału Badań Ankietowych pani Joanny Klimont pod numerami telefonu +48 695 256 281 lub +48 12 65 63 032; e-mail: j.klimont@stat.gov.pl 

Więcej informacji o realizowanych na terenie województwa małopolskiego badaniach ankietowych można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Krakowie pod adresem https://krakow.stat.gov.pl/aktualnosci/badania-ankietowe-realizowane-w-2021-r-,415,1.html

Tagi