"Przeciwdziałamy niskiej emisji"- spotkanie dla mieszkańców

,,Przeciwdziałamy niskiej emisji”- 
spotkanie dla mieszkańców

 

Informujemy, że w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na biomasę i paliwa gazowe” dnia 29.05.2019 r. godz. 1600 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój, sala konferencyjna I piętro) odbędzie się spotkanie dla mieszkańców. Prelekcja pt. ,,Przeciwdziałamy niskej emisji” będzie poświęcona tematyce zanieczyszczenia powietrza, w tym niskiej emisji, zagrożeń z nią związanych oraz sposobów ograniczania tego problemu. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

Serdecznie zapraszamy!

Tagi