Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

MPGK Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju informuje mieszkańców, iż przystępuje do odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta i gminy Krynica-Zdrój w niżej podanych terminach:

Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w następujących terminach:

21.03.2017 (wtorek) Polany, Berest

22.03.2017 (środa) Czyrna, Piorunka

23.03.2017 (czwartek) Mochnaczka Wyżna, Mochnaczka Niżna

24.03.2017 (piątek) Tylicz, Muszynka

Krynica-Zdrój:

27.03.2017 (poniedziałek)
ul. Pułaskiego i wszystkie ulice boczne
ul. Nowotarskiego, Bulwary Dietla, ul. Zdrojowa,
ul. Piękna, ul. Kościuszki, ul. Szkolna, ul. Zamkowa

28.03.2017 (wtorek)
ul. Piłsudskiego i wszystkie ulice boczne, ul. Słotwińska,
ul. Stara Droga, ul. Jaworowa

29.03.2017 (środa)
ul. Kraszewskiego i wszystkie ulice boczne

30.03.2017 (czwartek)
ul. Czarny Potok, ul. Reymonta, ul. Ludowa

31.03.2017 (piątek)
ul. Źródlana, ul. Słoneczna

Podczas akcji zbieramy:

radia, telewizory, komputery oraz inny sprzęt elektroniczny, lodówki, zamrażarki, pralki, wirówki, zlewozmywaki, wanny, kuchenki gazowe, kuchenki węglowe oraz inny sprzęt AGD,meble, tapczany, wersalki, materace, dywany itp., duże zabawki, rowery, wózki dziecięce itp., zużyte opony.

Odpady których podczas akcji nie wystawiamy:

odpady komunalne zmieszane, odpady remontowo budowlane (gruz, styropian, szyby, opakowania po farbach, klejach itp.), odpady biodegradowalne (trawa, gałęzie, liście itp.).

UWAGA! Odpady nie objęte „zbiórką” nie będą odbierane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju. Odpady takie zostaną potraktowane jako zaśmiecanie miasta i gminy. O zaistnieniu w/w sytuacji zostanie niezwłocznie powiadomiona Straż Miejska w Krynicy-Zdroju.

Skąd odbieramy

Odbiorowi podlegają odpady, które zostały wystawione przy drodze głównej (droga gminna, powiatowa, wojewódzka, itp.) lub przy pergolach śmietnikowych.

Odpady wielkogabarytowe wystawione w innych miejscach niż wymienione wyżej lub
w miejscach, do których nie został zapewniony dojazd nie będą podlegały odbiorowi.

Odpady należy wystawić w sposób umożliwiający przejście lub przejazd, w terminach podanych w harmonogramie zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Po terminie określonym w harmonogramie każdy właściciel nieruchomości będzie mógł pozbyć się odpadów wielkogabarytowych za dodatkową opłatą na indywidualne zlecenie.
W przypadku zainteresowania taką usługą prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. gospodarki odpadami tel. 18 444 12 03, 18 444 12 97, 18 471 28 71, 693 323 487,

e-mail: biuro@mpgk-krynica.pl

Tagi