Strona jest w trakcie aktualizacji do nowej wersji. Za ewentualne utrudnienia w przeglądaniu treści, przepraszamy.

Przejdź do stopki

Przebudowa drogi gminnej nr 291564K ul. Kościuszki w km od 0+000,00 – 0+564,93 (sięgacz I w km 0+000,00 – 0+075,63, sięgacz II w km 0+000,00 – 0+035,00) w miejscowości Krynica-Zdrój, Gmina Krynica-Zdrój

Przebudowa drogi gminnej nr 291564K ul. Kościuszki w km od 0+000,00 – 0+564,93 (sięgacz I w km 0+000,00 – 0+075,63, sięgacz II w km 0+000,00 – 0+035,00) w miejscowości Krynica-Zdrój, Gmina Krynica-Zdrój

Treść

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 291564K ul. Kościuszki w km od 0+000,00 – 0+564,93 (sięgacz I w km 0+000,00 – 0+075,63, sięgacz II w km 0+000,00 – 0+035,00) w miejscowości Krynica-Zdrój, Gmina Krynica-Zdrój

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)

Dofinansowanie: 1 482 354,00,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 516 779,83 zł

Okres realizacji projektu: 01.03.2022 r. – 30.10.2022 r.

Opis projektu: Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez wykonanie remontu nawierzchni jezdni i chodnika, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz instalację  nowego energooszczędnego oświetlenia drogowego.

Zakres rzeczowy projektu:

  • przebudowa sieci gazowej,                                                               
  • przebudowa kanalizacji kablowej,
  • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej,
  • remont sieci oświetlenia ulicznego,
  • remont nawierzchni chodnika,
  • remont nawierzchni jezdni,                                                                
  • instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,                   
  • oznakowanie pionowe i poziome.                                                                                                                                                                                                

Lokalizacja: ul. Kościuszki w Krynicy-Zdroju w km 0+000,00 - 0+564,93

Status projektu: w trakcie realizacji