Strona jest w trakcie aktualizacji do nowej wersji. Za ewentualne utrudnienia w przeglądaniu treści, przepraszamy.

Przejdź do stopki

Remont drogi gminnej nr 291556K ul. Dąbrowskiego w km 0+245,00 – 0+836,00 w Krynicy-Zdroju, Gmina Krynica- Zdrój

Remont drogi gminnej nr 291556K ul. Dąbrowskiego w km 0+245,00 – 0+836,00 w Krynicy-Zdroju, Gmina Krynica- Zdrój

Treść

 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr 291556K ul. Dąbrowskiego w km 0+245,00 – 0+836,00 w Krynicy-Zdroju, Gmina Krynica- Zdrój”

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD).

Dofinansowanie: 428 288,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 781 613,83 zł

Okres realizacji projektu: 25.05.2021 – 10.08.2021

Opis projektu: Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez wykonanie remontu nawierzchni jezdni i chodnika, wymianę barier drogowych oraz montaż  nowego energooszczędnego oświetlenia drogowego.

Zakres rzeczowy projektu:

                      

  • Remont nawierzchni asfaltowej ulicy – 591 m
  • Remont nawierzchni chodnika - 621 m2
  • Wymiana słupów oraz opraw oświetlenia ulicznego – 15 szt.
  • Wymiana barier drogowych – 72 m.                                                                                                                                                                                             

Lokalizacja: ul. Dąbrowskiego w Krynicy-Zdroju w km 0+245- 0+836

Status projektu: zakończony

[fot. 1 Ujęcie wyremontowanego odcinka ulicy Dąbrowskiego od strony ul. Piłsudskiego (z prawej strony tablica z logo Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg]

fot. 2. [fot. 2 - ujęcie wyremontowanego odcinka ul. Dąbrowskiego]

[fot. 3 - wyremontowany fragment ul. Dąbrowskiego z miejscami parkingowymi]

[fot. 4 ujęcie wyremontowanego fragmentu ul. Dąbrowskiego - skrzyżowanie z ul. Park Sportowy - z zatoką parkingową]