Strona jest w trakcie aktualizacji do nowej wersji. Za ewentualne utrudnienia w przeglądaniu treści, przepraszamy.

Przejdź do stopki

Remont drogi gminnej nr 291574K ul. Podgórnej w km 0+000,00 – 0+212,00 w Krynicy-Zdroju, Gmina Krynica-Zdrój

Remont drogi gminnej nr 291574K ul. Podgórnej w km 0+000,00 – 0+212,00 w Krynicy-Zdroju, Gmina Krynica-Zdrój

Treść

   

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr 291574K ul. Podgórnej w km 0+000,00 – 0+212,00 w Krynicy-Zdroju, Gmina Krynica-Zdrój”

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD).

Dofinansowanie: 296 623,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 542 712,60 zł

Okres realizacji projektu: 22.07.2021 – 22.11.2021

Opis projektu: Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez wykonanie remontu nawierzchni jezdni i chodnika, wymianę poręczy ochronnych oraz montaż  nowego energooszczędnego oświetlenia drogowego. W ramach projektu wykonane zostanie dedykowane doświetlenie przejścia dla pieszych.

Zakres rzeczowy projektu:

                      

  • Remont nawierzchni asfaltowej ulicy – 212 m
  • Remont nawierzchni chodnika - 340 m2
  • Wymiana słupów oraz opraw oświetlenia ulicznego – 8 szt.
  • Wymiana poręczy ochronnych – 70 m.
  • Doświetlenie przejścia dla pieszych – 1 kpl.                                                                                                                                                                                            

Lokalizacja: ul. Podgórna w Krynicy-Zdroju w km 0+000- 0+212

Status projektu: zakończony

fot.1 Ujęcie tablicy informacyjnej z logo Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przy sanatorium Leśnik Drzewiarz

fot. 2 Ujęcie wyremontowanego odcinka ulicy Podgórnej od strony końca drogi z miejscami parkingowymi (z lewej strony tablica z logo Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

fot. 3 Ujęcie wyremontowanego odcinka ulicy Podgórnej od strony ul. Piłsudskiego z miejscami parkingowymi (z prawej strony tablica z logo Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

fot. 4 Ujęcie wyremontowanego odcinka ulicy Podgórnej od strony ul. Piłsudskiego z miejscami parkingowymi