Strona jest w trakcie aktualizacji do nowej wersji. Za ewentualne utrudnienia w przeglądaniu treści, przepraszamy.

Przejdź do stopki

Informacja dotycząca szczepień na grypę

Informacja dotycząca szczepień na grypę

Treść

Pismem z dnia 22 marca 2022 r, znak: ZPŚ.641.199.2022.JK, Pan Maciej Miłkowski, 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia przekazał informacje, w zakresie szczepień 
przeciw grypie w sezonie 2022/2023, zgodnie z którymi: 

- nie ulegają zmianie zasady dostępu pacjenta do szczepionek refundowanych przeciw 
grypie w aptece. Zgodnie z obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia 
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, szczepionki przeciw grypie 
dostępne są bezpłatnie dla uprawnionych świadczeniobiorców w ramach z tzw. 
wykazu leki 75+ lub wykazu leki ciąża+, 

- farmaceuci w aptekach dostosowanych do wykonywania szczepień będą mogli 
wykonywać szczepienia z zachowaniem odpłatności pacjenta za wykonaną usługę, 

- dzięki rozszerzeniu uprawnienia do przeprowadzania kwalifikacji przed szczepieniem 
przeciw grypie u osoby dorosłej, badanie kwalifikacyjne w podmiotach leczniczych 
mogą wykonywać: lekarz, felczer, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik 
medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny oraz farmaceuta, 

- szczepienia powinny być zalecane i wykonywane przez cały sezon jesienno-zimowy, 
nie ma podstaw medycznych i wskazań do ograniczania wykonywania szczepień 
wyłącznie do dwóch miesięcy w roku (wrzesień-pażdziernik), 

- odnotowanie wpisu o wykonanej kwalifikacji i szczepieniu we-Karcie Szczepień 
pozostaje dostępne z poziomu gabinet.gov, 

- aktualne i rzetelne informacje dotyczące szczepienia przeciw grypie są dostępne 
w portalu szczepienia.info na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 
Państwowy Zakład Higieny Państwowy Instytut Badawczy 
https://szczepienia.pzh.gov.pl/

- za dostęp do szczepionek przeciw grypie w sprzedaży hurtowej detalicznej 
odpowiadają wyłącznie producenci, którzy planują i realizują zapotrzebowanie 
i dostawy w oparciu o zapotrzebowanie na dany sezon oraz cykl produkcji 
preparatów. 

Jednocześnie, zgodnie z przywołanym powyżej pismem szczepienia publiczne 
przeciw grypie finansowane z budżetu ministra właściwego ds. zdrowia (realizowane 
z wykorzystaniem szczepionek wydawanych nieodpłatnie przez RARS oraz preparatów 
posiadanych na stanie podmiotów leczniczych i aptek) nie będą kontynuowane w sezonie 
2022/2023.