„KURORT KRYNICA - rozwój infrastruktury uzdrowiskowej poprzez renowację przestrzeni publicznej płyty głównej Krynickiego Deptaka w Krynicy-Zdroju” dofinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina Krynica-Zdrój w ramach II naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 000 000,00zł, które zostanie przeznaczone na wkład własny do inwestycji pn. „KURORT KRYNICA - rozwój infrastruktury uzdrowiskowej poprzez renowację przestrzeni publicznej płyty głównej Krynickiego Deptaka w Krynicy-Zdroju” realizowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wartość dofinansowania: 5 000 000,00zł

Całkowity koszt inwestycji: 15 084 699,80 zł

Dofinansowanie z RPO WM: 5 983 339,88zł

 

W ramach projektu zrewitalizowany zostanie główny deptak uzdrowiskowy obejmujący skwer przy ul. Ebersa wraz z przebudową mostku, deptak w ciągu al. Nowotarskiego rozszerzający się na centralną płytę pomiędzy Pijalnią Główną, a Starym Domem Zdrojowym  i dochodzący aż do styku z Bulwarami Dietla.

Zrewitalizowana zostanie także zieleń po obu bokach Starego Domu Zdrojowego oraz Pijalni Głównej. Zabiegom konserwatorskim poddana zostanie Muszla Koncertowa pomiędzy Pijalnią Główną, a Nowym Domem Zdrojowym. Pod przebudowywanymi ciągami pieszymi wymienione zostaną sieci wodno-kanalizacyjne, a cały obszar zostanie wyposażony w estetyczne oświetlenie.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec 2021 roku.

Tagi