Zakończona „Renowacja przydrożnych kapliczek słupowych z figurami św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja w Bereście”`

„Renowacja przydrożnych kapliczek słupowych z figurami św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja w Bereście”

 

Uchwałą nr XXIII/321/20 z dnia 1 lipca 2020 r., Sejmik Województwa Małopolskiego przyznał Gminie Krynica-Zdrój dofinansowanie w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2020” w wysokości 9 500,00 zł.

W ramach zadania przeprowadzona została renowacja przydrożnych kapliczek słupowych z figurami św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja w Bereście. Figury znajdują się przy drodze wojewódzkiej nr 981. Kapliczka jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Krynica-Zdrój.

Zakres prac obejmował pełną konserwację techniczną i estetyczną dwóch rzeźb wraz z podstawami wykonanych z kamienia piaskowcowego, remont drewnianego ogrodzenia oraz prace pielęgnacyjne według programu prac konserwatorskich.

Celem organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego konkursu „Kapliczki Małopolski_2020” jest ochrona regionalnego zasobu dziedzictwa kulturowego poprzez podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę stanu i sposobu użytkowania zabytków oraz przeciwdziałania procesowi ich niszczenia, a także powstrzymania degradacji wartościowych krajobrazów kulturowych, dewastacji obiektów zabytkowych i ich otoczenia.

Konserwacja kapliczki wykonana została ze środków Gminy Krynica–Zdrój i Województwa
Małopolskiego w 2020 r.

Zdjęcia przed renowacją:

Zdjęcia po renowacji:

Tagi