Umowa na utworzenie Klubu Senior + w Krynicy-Zdroju podpisana!

Umowa na utworzenie Klubu Senior + w Krynicy-Zdroju podpisana!

 

Gmina Krynica-Zdrój otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 150 000 zł na utworzenie Klubu Seniora w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020, edycja 2020.

W ramach zadania zostanie utworzona placówka dziennego pobytu w formie Klubu Seniora ukierunkowana na świadczenie różnorodnych środowiskowych form opieki dziennej. W ramach Programu powstanie 30 miejsc.

Adresatami utworzonego Klubu będą osoby powyżej 60 roku życia, nieaktywne zawodowo. Placówka zapewni uczestnikom możliwość korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, a także oferty edukacyjnej/ kulturalnej/rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb zdiagnozowanych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest zapewnienie seniorom zamieszkującym gminę Krynica-Zdrój infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie wolnego czasu oraz wzmocnienie oferty wsparcia na rzecz osób starszych w gminie zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Działalność Klubu „Senior+” opierać się będzie na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Prace związane z adaptacją pomieszczeń po byłym Publicznym Gimnazjum im. prof. dr. J. Dietla przy ul. Szkolnej 3, zakupem wyposażenia i utworzeniem miejsca przyjaznego seniorom powinny potrwać do końca 2020 roku. Bezpośrednio po zakończeniu robót remontowych Klub rozpocznie działalność i będzie działał przez co najmniej  3 lata.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020, edycja 2020.

 

Tagi