KURORT KRYNICA - rozwój infrastruktury uzdrowiskowej poprzez przywrócenie zielonego salonu uzdrowiskowego na Polanie Janówka w Krynicy-Zdroju

Nazwa projektu: KURORT KRYNICA - rozwój infrastruktury uzdrowiskowej poprzez przywrócenie zielonego salonu uzdrowiskowego na Polanie Janówka w Krynicy-Zdroju

 

Nr projektu: RPMP.06.03.02-12-0524/16

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Całkowita wartość projektu:  5 926 284,19 PLN

Wydatki kwalifikowane: 5 926 284,19 PLN

Dofinansowanie: 4 444 713,11 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich 4 000 241,79 PLN

Wkład własny: 1 481 571,08  PLN

 

Data zakończenia realizacji projektu:  30.06.2020r.

 

Celem bezpośrednim projektu jest WZROST ATRAKCYJNOŚCI KRYNICY, jako miejsca o dużych walorach turystyczno-uzdrowiskowych, a także kluczowym znaczeniu dla promocji Małopolski na arenie krajowej i międzynarodowej poprzez organizowanie na obszarze przyszłej inwestycji kluczowych dla regionu wydarzeń kongresowych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.

 

Planowane efekty:

Istotą projektu (wraz z komplementarnymi projektami w ramach programu KURORT KRYNICA) jest doprowadzenie do przekształcenia historycznego centrum Krynicy w obrębie strefy A w nowoczesną przestrzeń publiczną. Zachowując wszelkie walory i atrybuty zabytkowego założenia urbanistyczno - architektonicznego centrum stanie się nowoczesnym wnętrzem urbanistycznym, funkcjonalnie powiązanym z architekturą krajobrazu, podkreślającym unikatowe w skali kraju wartości przestrzenno-kulturalne, które pozwolą w tej przestrzeni rozwijać funkcje uzdrowiskowe, społeczno -gospodarcze i kulturalne, przyczyniając się do budowy nowego wizerunku Krynicy i wzmacniania jej przewag konkurencyjnych w stosunku do innych uzdrowisk zarówno w kraju, jak i w Europie. Skutkiem procesu przekształceń powinno być wzmocnienie Krynicy na rynku usług turystyczno-rekreacyjnych i uzdrowiskowo-leczniczych oraz znaczący wzrost liczby osób odwiedzających Kurort.

 

W ramach projektu terenom parkowo-spacerowym (pow. 1,06 ha) pomiędzy Pl. Dietla, a Pijalnią Jana przywrócony zostanie charakter przestrzeni pub. w jej historycznej formie tj. REPREZENTACYJNEGO SALONU UZDROWISKOWEGO Z ZAAKCENTOWANIEM ELEM. OGRODU MODERNISTYCZNEGO. Układ komunikacyjny - w niezmienionej formie (wzdłuż al. Nikifora), nowe nasadzenia roślinności, powstanie reprezentacyjny plac przed pijalnią, całość zostanie oświetlona stylowymi latarniami i uzupełniona ławkami w atrakcyjnych formach architektonicznych. Odnowiona zostanie fontanna. Przebudowany zostanie modernistyczny mostek na potoku Palenica, a także koryto potoku, które dzięki temu lepiej „wpisze się” w przestrzeń parkową. Wymienione zostaną niezbędne sieci elektryczne i sanitarne.

Tagi