SPP


Strefa Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju

Opłaty za postój pojazdów pobierane będą w wyznaczonych miejscach do postoju:

dni robocze, od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8.00 do 18.00

Opłaty będą pobierane wniesieniem opłaty gotówką w automatach do poboru opłat za postój


Wszelkich dodatkowych informacji udziela
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój (wejście od parkingu)
pod numerem telefonu 18 472 55 99

Kontakt z kontrolerami:
001 - tel. 669 123 164

002 - tel. 724 703 006
003 - tel. 881 575 714