SPP


Strefa Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju

Opłaty za postój pojazdów pobierane będą w wyznaczonych miejscach do postoju:

dni robocze, od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8.00 do 18.00

Opłaty będą pobierane wniesieniem opłaty gotówką w automatach do poboru opłat za postój


Wszelkich dodatkowych informacji obecnie udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Nieruchomości pod numerem telefonu 18 472 55 11.