Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Mineralni

KRS: Ewidencja Starostwa Nowosądeckiego                REGON:  491997777          NIP: 7343010438

 

ul. Czarny Potok 11/69
33-380 Krynica - Zdrój
tel: 607588923
e-mail: bochniarzpiotr@gmail.com
facebook: MUKS Mineralni Krynica Zdrój

 

Cele statutowe

-współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi, samorządowym i związkowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,

-uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych, 

-organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,

-prowadzenie działalności szkoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży,

-sprawowanie opieki wychowawczej  i szkoleniowej nad członkami Klubu,

-udzielanie pomocy wyróżniającym się zawodnikom w formie świadczeń materialnych, takich jak np. stypendia sportowe, dożywianie.

 

Zakres działalności

Sport i rekreacja, edukacja i wychowanie

 

Zarząd działalności

Piotr Bochniarz – prezes

Artur Mazur – wiceprezes

Łukasz Myśliwiec – wiceprezes

Sylwia Chmielowska – skarbnik

Arkadiusz Barszcz – sekretarz

Andrzej Grzyb – członek

Damian Kantor - członek

 

Najważniejsze osiągnięcia

• II miejsce – Turniej z okazji 60 – lecia „Błękitni Przyborów” (rocznik 2007) – Przyborów 01.10.2016 r.

• VII miejsce - Turniej z okazji 60 – lecia „Błękitni Przyborów” (rocznik 2008/9) – Przyborów 01.10.2016 r.

• I miejsce – XVII edycja Turnieju „ Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” (rocznik 2007) – Nowy Sącz 25.10.2016 r. – awans do finałów wojewódzkich w Krakowie w 2017 r.

• V miejsce – Międzynarodowy Turniej Termy Gorący Potok Cup (rocznik 2007) – Zakopane 04-06.11.2016 r.

Tagi