III Ogólnopolski Międzyszkolny Festiwal im. Zbigniewa Wodeckiego - gala finałowa

DATA I GODZINA
Środa, 27 października 2021
godz. 9:00
LOKALIZACJA
Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce

Organizatorem III Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Festiwalu im. Zbigniewa Wodeckiego jest Fundacja im. Zbigniewa Wodeckiego, a patronat honorowy objął Burmistrz Krynicy-Zdroju Pan Piotr Ryba.

Gala finałowa odbędzie się w pierwszej szkole, która otrzymała imię Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce. Mając na względzie przykład życia i dorobek utalentowanego artysty oraz jego chęć wspierania młodych zdolnych ludzi, mamy zaszczyt zaprosić Państwa uczniów i wychowanków na festiwal, w którym młodzi ludzie będą mogli zaprezentować się w jednej z kategorii:

– muzyka: wokalna prezentacja dowolnej piosenki Zbigniewa Wodeckiego we własnej aranżacji, indywidualnie lub w większej grupie (np. zespół);

– sztuka (malarstwo, rysunek, grafika komputerowa): własna interpretacja dowolnej piosenki Zbigniewa Wodeckiego wyrażona obrazem – każda praca jednego autora, a jeden autor wykonuje tylko jedną pracę.

Termin zgłoszeń upłynął 8 października bnr. Przesłuchania konkursowe uczestników wyłonionych w drodze eliminacji oraz ogłoszenie wyników i koncert laureatów w kategorii muzyka nastąpi 27 października, w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce.

Prace w kategorii sztuka zostaną ocenione do 20 października, o czym zwycięzcy zostaną powiadomieni, a wręczenie nagród nastąpi 27 października w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce.

Laureaci I miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe lub pieniężne.

„Projekt realizowany  przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego“.

Organizatorzy: Fundacja im. Zbigniewa Wodeckiego, Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce
Patronat honorowy nad festiwalem: Piotr Ryba – Burmistrz Krynicy-Zdroju
Partnerzy: Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju, Koło Gospodyń Wiejskich w Piorunce

Z serdecznym zaproszeniem:
Katarzyna Wodecka-Stubbs – prezes Fundacji im. Zbigniewa Wodeckiego
Magda Brudzińska – dyrektor Fundacji im. Zbigniewa Wodeckiego
Tomasz Szczepanik – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce

Szczegóły i zaąłczniki: Szkoła Podstawowa w Piorunce.