XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gitarowej im. Cz. Droździewicza

DATA I GODZINA
Niedziela, 23 lutego 2020
godz. 0:00
ORGANIZATOR
Państwowa Szkoła Muzyczna im. F. Chopina w Nowym Sączu
Sądeckie Towarzystwo Muzyczne
LOKALIZACJA
Sala Balowa Starego Domu Zdrojowego