Hubertus Krynicki

DATA I GODZINA
Sobota, 28 września 2019
godz. 10:00
BILETY
wstęp wolny
LOKALIZACJA
Deptak

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW JARMARKU REGIONALNEGO 
w ramach wydarzenia: HUBERTUS KRYNICKI
Krynica-Zdrój, 28-29 września 2019

 1. Organizatorem Hubertusa Krynickiego w dniach 28-29.09.2019 r. jest Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Nowym Sączu, działający poprzez Urząd Miejski  w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, NIP: 734 354 31 00, REGON 000 525 501
 2. Organizator przewidział możliwość udziału stoisk wystawienniczych podczas całego wydarzenia. Stoiska wystawiennicze rozlokowane na terenie Deptaku                 w Krynicy-Zdroju (ul. Nowotarskiego) w wyznaczonym przez Organizatora miejscu stanowią dodatkową atrakcję dla wydarzeń mających miejsce na scenie oraz płycie głównej Deptaku.
 3. Stoiska wystawiennicze czynne są w godzinach: 10:oo – 18:oo.
  W godzinach 9:3o – 18:oo panuje całkowity i kategoryczny zakaz poruszania się samochodami po terenie Deptaku.
 4. W Hubertowskim Jarmarku Regionalnym mogą wziąć udział wszyscy, którzy spełnią następujące warunki:
  1.  Na stoiskach wystawców mogą znajdować się: rzeźby, obrazy, wyroby koronkowe, wyroby bibułkowe, wyroby rękodzielnicze i tradycyjne, zioła, miody, regionalne artykuły itp. Organizator ma prawo wyboru asortymentu. Preferowane są wyroby wywodzące się z kultur grup etnicznych pochodzących z terenów górskich (Górale, Lachy i in.) oraz wystawcy zamieszkujący górskie rejony. Organizator nie wyraża zgody na serwowanie jedzenia. Na sprzedaż produktów żywnościowych musi być indywidualnie wyrażona zgoda przez Organizatora.
  2. Wystawcy chcący wziąć udział w Jarmarku muszą zgłosić się zgodnie                           z punktem 6 niniejszego Regulaminu oraz POTWIERDZIĆ swoją obecność pocztą elektroniczną na adres: hubertuskrynicki@gmail.com lub telefonicznie nr 691 422 555 do dnia 24 wrzenia 2019 r. oraz uiścić odpowiednią opłatę zgodnie z punktem 11 niniejszego Regulaminu.
  3.  Sprzedaż innych dzieł, przedmiotów jest zabroniona i skutkuje skreśleniem
   z listy wystawców i usunięciem z imprezy (nie dot. os. określonych w pkt. 10 Regulaminu) bez zwrotu poniesionych kosztów.
 5. Organizator nie zapewnia stoisk wystawienniczych. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc przeznaczonych do ustawienia stoisk, zostaną one przyznane według kolejności zgłoszeń i terminu wniesienia opłaty. Długość stoiska wraz z wystawkami nie może przekraczać 3 metrów. Ewentualne większe stoisko należy wcześniej zgłosić i uzgodnić z organizatorem.
 6. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do dnia 24 września br. Zgłoszenia należy kierować na adres: hubertuskrynicki@gmail.com podczas zgłoszenia wystawca zobowiązany jest podać:
 • Imię i nazwisko lub nazwa firmy
 • Adres
 • Numer telefonu
 • NIP
 • Rodzaj wyrobów
 • Wymiary stoiska
 • Termin – w przypadku przyjazdu na jeden dzień

Ilość miejsc ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia zapisów oraz prawo wyboru stoisk.

 1. Miejsca zostaną ponumerowane i przypisane do wystawców w momencie zgłoszenia się liczby osób, których stoiska będą równe metrażowo miejscu wyznaczonemu na ich lokalizację.
 2. Organizator udostępnia tylko i wyłącznie miejsca przeznaczone do ustawienia własnych stoisk przez wystawców bez dostępu do prądu (krzesła, stoliki, regały wystawowe, itp. zapewniają sobie wystawcy we własnym zakresie).
 3. Organizator wyraża zgodę na wjazd samochodami na teren deptaku na określonych warunkach:
  1. Wystawcy mają prawo wjazdu na teren Deptaku w celu wyładowania wystawianych przedmiotów w dniu rozpoczęcia jarmarku w godz.                          7:oo – 09:15, a także późniejszego spakowania po zakończeniu imprezy:                    o godz. 18.3o po okazaniu specjalnego zezwolenia (dowodu wpłaty) wydanego przez Organizatora (podczas rozładunku organizator może poprosić o podanie numeru rej. pojazdu).
  2. Po wyładowaniu przedmiotów, a także po spakowaniu wystawcy zobowiązani są do NIEZWŁOCZNEGO opuszczenia pojazdem (przyczepą) deptaku (Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych – pojazdy można zaparkować na dowolnym parkingu w okolicach Deptaku – najbliższe parkingi znajdują się przy ul. Cichej, Kościelnej, Zdrojowej, Kościuszki                     i Pocztowej oraz przy CH Pasaż Krynicki).
  3. Wjazd na teren Deptaku w godzinach innych niż podane w pkt. 9.1. może odbyć się wyłącznie po wyrażeniu zgody przez organizatora/koordynatora imprezy (należy podać okoliczności np. konieczność wcześniejszego opuszczenia imprezy).
  4. Osoby, które podczas trwania imprezy, pozostawią mimo wyraźnego zakazu pojazdy (przyczepę) na terenie deptaku, zostaną ukarane mandatami karnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami na wniosek organizatora – organizator  nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy osób nie związanych z imprezą.
  5. Wystawcy wjeżdżający na teren Deptaku muszą stosować się do ewentualnych uwag organizatora oraz przestrzegać poleceń wydawanych przez Straż Miejską.
 4.  Poza osobami wymienionymi w pkt. 4 regulaminu organizator zastrzega sobie prawo udziału w wydarzeniu Sponsorów, Partnerów, którym udostępni miejsce na własne stanowisko promocyjne.
 5. Udział wszystkich Wystawców w wydarzeniu jest odpłatny. Cennik jarmarku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Informację o numerze konta zostaną podane w wiadomości mailowej. Organizator informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krynicy - Zdroju na terenie gminy pobierana jest opłata targowa w wysokości 12 zł dziennie  i wystawcy zobowiązani są do jej uiszczenia u inkasenta.
 6. Wystawca zobowiązany jest posiadać podczas jarmarku stosowne zezwolenie (dowód wpłaty) wydane przez Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju.
 7. Zezwolenie może podczas imprezy być kontrolowane przez Straż Miejską lub pracownika Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.
 8. Wystawcy proszeni są o dbanie o czystość i pozytywny wizerunek swoich stoisk.
 9. Regulamin obowiązuje wszystkich wystawców.
 10. Osoby nie przestrzegające regulaminu lub rażąco naruszające regulamin zostaną

poproszone o opuszczenie imprezy bez zwrotu poniesionych kosztów.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu po wcześniejszym powiadomieniu Wystawców.

 

Załącznik nr 1

do „Regulaminu dla wystawców podczas Hubertusa Krynickiego”

 

CENNIK STOISK WYSTAWIENNICZYCH

 

Kategoria

Cena netto

dla wystawców przyjeżdżających na 2 dni (zł/dzień)*

Cena netto

w przypadku przyjazdu na wybrany 1 dzień (zł/dzień)*

Rękodzieło artystyczne:
(malarstwo, witraże, ceramika, rzeźba, wyroby z drewna, materiałów leśnych i wikliny, kowalstwo, ubrania, zabawki, biżuteria, przedmioty użytkowe - decupage)

80,- + vat

40,- + vat

Wyroby regionalne:
(sery górskie, produkty pszczele, pieczywo, wędliny, przyprawy i zioła)

80,- + vat

40,- + vat

Inne wyroby:

(akcesoria myśliwskie, książki, starocie)

80,- + vat

40,- + vat

 

 

* Cena dotyczy stoiska o długości do 3 metrów.

 

W przypadku artykułów, które nie zostały wymienione w cenniku decyzję
w sprawie opłat podejmuje Organizator.