ZARZĄDZENIE NR 629.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, działkę ewid. nr 2500/7 o pow. 0,1247 ha, położoną w obrębie Krynica Zdrój, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00020293/4, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój, wraz z udziałem w 1/6 części w działce ewid. nr

więcej