Zawiadomienie z 26 marca 2021 r.

Zawiadomienie o postanowieniu stwierdzającym konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw wraz z budynkiem usługowo-handlowym oraz infrastrukturą techniczną wg opisu przedsięwzięcia znajdującego się w karcie informacyjnej prz

więcej

International Breaking Tournament Górska Bitwa vol. VII

FUNDACJA DLA WSZYSTKICH, STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE MODERATO ORAZ GRUPA BUTTERFLY CREW SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA 7 EDYCJE GÓRSKIEJ BITWY W KRYNICY-ZDROJU KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 31.07 - 01.08 2021 ROKU ! KRYNICA-ZDRÓJ to malownicza, górska miejscowość,

więcej

Informacja do publicznej wiadomości

Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 16 lutego 2021 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-IV.746.1.74.2020) dla inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Nadbrzeżnej w Krynicy-Zdroju - przekroczenie terenu zamkniętego

więcej

ZARZĄDZENIE NR 629.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, działkę ewid. nr 2500/7 o pow. 0,1247 ha, położoną w obrębie Krynica Zdrój, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00020293/4, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój, wraz z udziałem w 1/6 części w działce ewid. nr

więcej