Budżet obywatelski Krynicy-Zdroju na rok 2017. Głosowanie od 30 września do 14 października!

Mieszkańcy Krynicy zdecydowali!
Wyniki budżetu obywatelskiego na rok 2017

W tym roku, po raz pierwszy mieszkańcy Krynicy-Zdroju mieli możliwość partycypowania w wydatkowaniu puli pieniędzy z budżetu Gminy przeznaczonych na realizację zadań wybranych przez mieszkańców miasta.

Przypominamy, że głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego trwało w dniach 30 września do 14 października br., a w terminie 14 do 20 października trwała weryfikacja złożonych przez mieszkańców głosów. W głosowaniu udział mogli wziąć wszyscy zameldowani mieszkańcy Krynicy-Zdroju, którzy ukończyli 16 lat. Każdemu mieszkańcowi przypadał jeden głos oddany na dowolny spośród 15 projektów zadań poddanych pod głosowanie. Większość projektów dotyczyła budowy lub remontu miejskiej infrastruktury, ale pojawiły się także pomysły o charakterze  „miękkim”, które stanowią propozycje uatrakcyjnienia czasu wolnego lokalnej społeczności. Mieszkańcy mogli głosować za pomocą karty do głosowania wrzucając ją do urny we wskazanych punktach lub przesyłając na adres Urzędu Miejskiego. Głos można było oddać również za pośrednictwem strony internetowej: wspoldecydujemy.pl/gmina-krynica-zdroj

21 października w celu zatwierdzenia wyników głosowania, w Urzędzie Miejskim w Krynicy zebrał się Zespół ds. budżetu obywatelskiego, który opracował protokół z głosowania.

W głosowaniu oddano 2287 głosów, z czego 2162 głosów ważnych. W wyniku głosowania największą liczbę głosów ważnych  uzyskały :

  1. Projekt nr 12 "Remont nawierzchni ul. Ks. Gurgacza,
  2. Projekt nr 13 „Dla każdego coś odpowiedniego, czyli strefa sportu, zabawy i rekreacji dla pokoleń,

na łączną kwotę 178 800,00 zł.

Te zadania zostaną zrealizowane w roku 2017. Pozostała kwota środków finansowych przechodzi na kolejną edycję budżetu obywatelskiego, która już została zapowiedziana przez Burmistrza Krynicy-Zdroju Dariusza Reśko.

Kolejnym etapem realizacji budżetu obywatelskiego będzie ewaluacja procesu, której dokona Zespół ds. budżetu obywatelskiego. Wyniki ewaluacji wraz z raportem z wdrażania budżetu obywatelskiego w Krynicy-Zdroju poznamy pod koniec roku kalendarzowego.

Protokół wyników głosowania nad budżetem obywatelskim Krynicy-Zdroju na rok 2017

Zarządzenie Burmistrza Krynicy-Zdroju w sprawie zatwierdzenia wyników głosowania nad budżetem obywatelskim Krynicy-Zdroju na rok 2017


Masz skończone 16 lat?

Jesteś zameldowany w Krynicy-Zdroju?

30 września – 14 października 2016 - GŁOSUJ !!!

Jak możesz głosować?

- osobiście w punkcie do głosowania:

Wykaz punktów do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego

Karta do głosowania na projekty zadań publicznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju na rok 2017

Karty dostępne są również w punktach do głosowania

- przez Internet – kliknij i głosuj

- listownie – Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój

GŁOSUJ ! CZEKAMY NA CIEBIE !


Do I edycji budżetu obywatelskiego Krynicy-Zdroju mieszkańcy zgłosili 20 wniosków. Po ich weryfikacji do głosowania zakwalifikowano 15 projektów. 4 z nich nie były zgodne z Regulaminem budżetu obywatelskiego, a 1 wniosek został wycofany.

Wykaz projektów zadań publicznych przyjętych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Krynicy-Zdroju na rok 2017

Wykaz projektów zadań publicznych odrzuconych


Projekt nr 1
Krynica info
Zakup i montaż 8 jednakowych zamykanych tablic informacyjnych, w których umieszczane będą informacje urzędowe.
Lokalizacja: krynickie osiedla - Tysiąclecia, Czarny Potok, Źródlana, Krynica Centrum, Krynica Dolna, Piłsudskiego, Pułaskiego, Deptak
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 39 202,60 zł
Wniosek


Projekt nr 2
Monitoring osiedle Źródlana, II etap
Montaż 5 kamer, w tym wymiana istniejącej kamery na latarni L7 (koło garaży w stronę boiska). Zakup kamer obrotowych wraz ze wszystkimi urządzeniami i osprzętem i zamontowanie ich na oświetleniu ulicznym, które także musi być zmodernizowane.
Lokalizacja: os. Źródlana
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 22 025,00 zł
Wniosek


Projekt nr 3
Summer Engish Camp - obóz języka angielskiego dla dzieci i młodzieży z Krynicy-Zdroju
Obóz językowy Summer English Camp w Piwnicznej-Zdroju dla 60 dzieci i młodzieży w wieku 11-16 lat z Krynicy-Zdroju. Warsztaty językowe podczas obozu prowadzone będą przez 9 amerykańskich nauczycieli i stażystów. Obok warsztatów uczestnicy obozu wezmą udział w zorganizowanych wycieczkach i atrakcjach.
Lokalizacja: Krynica-Zdrój, Piwniczna-Zdrój
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 53 570,00 zł
Wniosek


Projekt nr 4
Projekt budowy street workout i cross fit park
Projekt zakłada budowę stacji przyrządów do street workout'u - aktywności fizycznej polegającej na wykorzystaniu elementów zabudowy miejskiej do wykonywania ćwiczeń opartych głównie o kalistenikę wraz z nawierzchnią, elementami małej architektury oraz oświetleniem.
Lokalizacja: Park Słotwiński od strony ul. Jaworowej, nr działki 1101/1
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 119 000,04 zł
Wniosek


Projekt nr 5
Ławka multimedialna Jana Kiepury i Marty Eggerth
Ławka multimedialna z postaciami Jana Kiepury i Marty Eggerth w centrum krynickiego Deptaka przy fontannie multimedialnej w ciągu ławek już istniejących na tle Starego Domu Zdrojowego. Postacie siedzące na granitowej ławce będą wykonane w formie odlewu z brązu. Atrakcją będzie możliwość posłuchania piosenki Jana Kiepury po wcześniejszym wrzuceniu monety do zamontowanej w kapeluszu Kiepury pozytywki.
Lokalizacja: Deptak przy Fontannie Multimedialnej
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 100 000,00 zł
Wniosek


Projekt nr 6
Lato z Radiem w Krynicy-Zdroju
Realizacja "Lata z Radiem" w Krynicy-Zdroju."Lato z Radiem” to cykl wakacyjnych imprez odbywających się w kilkunastu miastach Polski, podczas których wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, a transmisje z wybranych koncertów pokaże Telewizja Polska i obszernie zrelacjonuje Program Pierwszy Polskiego Radia. Podczas koncertu nie brakuje niespodzianek, w tym zabaw dla dzieci.
Lokalizacja: Stadion przy MOSiR lub Deptak
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 187 500,00 zł
Wniosek


Projekt nr 7
Wykonanie okrawężnikowania i wykonanie nawierzchni drogi gminnej (boczna ul. Halnej)
Wykonanie krawężników. Wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej, betonu, asfaltu lub materiału pozyskanego z odzysku. Wykonanie kraty burzowej w dolnej części drogi i podłączenie do kanalizacji burzowej.
Lokalizacja: ul. Halna, dojazd do działek nr 307, 306, 308
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 20 000,00 zł
Wniosek


Projekt nr 8
Senior sprawny intelektualnie i fizycznie,  to senior zdrowy i szczęśliwy
Celem projektu jest podtrzymanie sprawności intelektualnej i fizycznej seniora poprzez realizację atrakcji dla krynickich seniorów: raz w miesiącu wyjścia do kina dla 25 seniorów; wyjazd do Tarnowa do teatru  dla 25 seniorów; wyjazd do źródeł leczniczych Vrbov  dla 25 seniorów; wycieczka krajoznawcza dla 30 seniorów do Wrocławia.
Lokalizacja: Krynica-Zdrój, Tarnów, Vrbov, Wrocław
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 29 285,75 zł
Wniosek


Projekt nr 9
Chodź poćwicz nad potokiem
Montaż 8 stanowisk do ćwiczeń ruchowych, wytyczenie alejek i utwardzenie nawierzchni, nasadzenia krzewów i drzew, montaż tablicy informacyjnej, ławek, koszy, montaż stojaka na rowery.

Lokalizacja: ul. Słotwińska, działka nr 511;  ul. Jaworowa 1101/1 (teren sąsiadujący z działką nr 1102/6)
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 57 800,00 zł
Wniosek


Projekt nr 10
Przestrzenne logo Krynicy-Zdroju w centrum miasta
Zadanie dotyczy wykonania przestrzennego, podświetlonego logo miasta o wymiarach 2x3 m, które będzie zlokalizowane w centrum miasta. Zadanie ma na celu uatrakcyjnić wizerunek miasta.
Lokalizacja: skwer przy ul. Piłsudskiego, działka nr 197
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 100 000,00 zł
Wniosek


Projekt nr 11
Boisko do piłki plażowej
Budowa boiska do piłki plażowej
Lokalizacja: Park Sportowo-Rekreacyjny Czarny Potok
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 90 000,00 zł
Wniosek

Projekt nr 12
Remont nawierzchni ul. Ks. Gurgacza w Krynicy-Zdroju
W ramach zadania będzie przygotowana niezbędna dokumentacja oraz wykonany remont polegający na wymianie nawierzchni
ul. Ks. Gurgacza w celu poprawy komfortu mieszkańców pobliskiego osiedla Źródlana, a także w przyszłości odwiedzających Bibliotekę Publiczną, Centrum Kultury oraz plac zabaw.
Lokalizacja: ul. Ks. Gurgacza od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do kładki pieszej wraz z wjazdem na parking przy Kościele pw. Św. Antoniego
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 80 000,00 zł
Wniosek


Projekt nr 13
Dla każdego coś odpowiedniego, czyli strefa sportu, zabawy i rekreacji dla pokoleń
Bez względu na wiek czy kondycję fizyczną, każdy kto odwidzi to miejsce, znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Projekt zakłada utworzenie parku sportu, zabaw i rekreacji, z którego jednocześnie - w jednym miejscu- będą mogli skorzystać przedstawiciele każdego pokolenia - seniorzy, osoby dorosłe, młodzież, dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz najmłodsi. najwięcej atrakcji będzie jednak czekać młodzież i dzieci szkolne, które dzięki atrakcyjnym urządzeniom, których nie ma dotąd w uzdrowisku, polubią aktywność fizyczną.
Lokalizacja: Plac zabaw przy  ul. Wiejskiej - skwer umiejscowiony w Krynicy Dolnej, wzdłuż rzeki Kryniczanka, na części działki nr 1114/9
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 98 800,00 zł
Wniosek


Projekt nr 14
Remont wjazdu do Parku Zdrojowego przeznaczonego dla osób z wózkami dziecięcymi
Remont istniejącego wjazdu do zakątka Kraszewskiego w Parku Zdrojowym.
Lokalizacja: ul. Ebersa
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 27 000,00 zł
Wniosek


Projekt nr 15
Zakup urządzenia AED oraz edukacja z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży
Zadanie zakłada polepszenie ochrony zdrowia i poczucia bezpieczeństwa poprzez zakup urządzenia AED i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenia z pierwszej pomocy w formie zajęć teoretycznych i praktycznych odbędą się w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnej,  a także dla chętnych osób dorosłych  na terenie Krynicy w celu podniesienia świadomości dzieci i młodzieży oraz nabycia przez nich podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
Lokalizacja: Kościół Wniebowzięcia NMP, ul. Kościelna 2
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 16 200,00 zł
Wniosek


Od 14 września rozpoczyna się kampania promocyjna propozycji zadań do realizacji, która potrwa miesiąc. Podczas jej trwania autorzy projektów będą mieli możliwość przekonania mieszkańców do swoich pomysłów. Od 30 września do 14 października mieszkańcy będą mogli oddać swoje głosy na proponowane do realizacji zadania. W głosowaniu udział mogą wziąć wszyscy zameldowani mieszkańcy Krynicy-Zdroju, którzy ukończyli 16 lat. Każdemu mieszkańcowi przypada jeden głos oddany na dowolny projekt zadania. Mieszkańcy będą mogli głosować za pomocą karty wrzucając ją do urny we wskazanych punktach do głosowania lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego. Głos będzie można oddać również za pośrednictwem strony internetowej: wspoldecydujemy.pl/gmina-krynica-zdroj
Karty do głosowania dostępne w punktach do głosowania.

Wykaz punktów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju na rok 2017  

Karta do głosowania na projekty zadań publicznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju na rok 2017

22 października poznamy ostateczne wyniki głosowania.