Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

OBWIESZCZENIE GKiOS.6220.4.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

OBWIESZCZENIE GKiOS.6220.4.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Treść

GKiOS.6220.4.2021

Krynica-Zdrój, dnia 19 lipca 2022 r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm),

zawiadamiam,

że w dniu 18 lipca 2022 r. została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja znak: GKiOS.6220.4.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw wraz z budynkiem usługowo-handlowym oraz infrastrukturą techniczną wg opisu przedsięwzięcia znajdującego się w karcie informacyjnej przedsięwzięcia”.
Niniejsza decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica–Zdrój w pok. nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Powyższe obwieszczenie umieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju,
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.