Strona jest w trakcie aktualizacji do nowej wersji. Za ewentualne utrudnienia w przeglądaniu treści, przepraszamy.

Przejdź do stopki

Komunikat o Sesji Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju

Komunikat o Sesji Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju

Treść

KOMUNIKAT

 

 

Zawiadamia się, że
w dniu 15 czerwca 2022 r. o godz. 10:00
odbędzie się
L SESJA
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
w sali konferencyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37

Zapraszamy do obejrzenia transmisji na stronie https://krynica.sesja.pl/

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza.
5. Wystąpienia Radnych Powiatowych.
6. Rozpatrzenie uchwał:
1) w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynicy-Zdroju,
3) w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
4) w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
5) w sprawie zmiany przeznaczenia środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
6) zmieniająca uchwałę nr XLVIII.357.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Krynicy-Zdroju,
7) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Krynica-Zdrój,
8) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie dotyczącego wspólnej realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi przy drodze krajowej nr 75 w miejscowościach Mochnaczka Niżna (km 98+348 – 98+725) oraz Tylicz (km 101+400 – 101+600; km 104+260 - 104+880), gmina Krynica-Zdrój”.
7. Wolne wnioski, komunikaty i informacje.
8. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Krynicy-Zdroju

Irena Weber-Grelecka